Stäng

Dags att förnya anmälan om kostbehov och specialkost för elever i skolan och barn i förskolan.

Inför kommande läsår med start hösttermin 24 behöver vårdnadshavare lämna in en ny komplett anmälan om kostbehov samt specialkost för elever och förskolebarn i kommunen via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För vem gäller detta?

Detta gäller för samtliga elever i skolan och barn i förskolan, även när det redan finns en anmälan gjord sedan tidigare.
Sista anmälningsdagen till hösten är 12 juli för hantering innan skolstart den 15 augusti.

 • Vårdnadshavare är ansvariga för att lämna in ny anmälan vid start av varje nytt läsår, dvs till höstterminen. Vid större ändringar av kosten under läsårets gång krävs ett nytt kompletterande anmälan i e-tjänsten med nytt intyg från sjukvården.
 • Vårdnadshavare behöver inför en ändring eller nyanmälan inte införskaffa nytt läkarintyg så länge det gamla fortfarande är aktuellt.
 • Vårdnadshavare ansvarar för att skicka in kompletterande anmälan när barn byter förskola eller när elever byter skola inom kommunen.
 • Vårdnadshavare som har elever i grundskolan ansvarar för att meddela respektive kök före klockan 08:00 när eleven är frånvararande. Detta för att undvika matsvinn.
 • Vårdnadshavare inom förskolan meddelar pedagog på barnets avdelning då barnet är frånvarande. Detta för att undvika matsvinn.
 • För de vårdnadshavare som inte har tillgång till bank-id och till exempel har skyddad identitet så kommer det finnas möjlighet att göra ansökan i pappersform.

Vem kan få specialkost/anpassad kost?

 • Specialkost av medicinska skäl erbjuds till barn och elever inom förskola, skola och fritidshem i Skurups kommun. Även till pedagogisk personal som utför pedagogiskt arbete under måltiden.
  För specialkost av medicinska skäl krävs ett kompletterande intyg från sjukvården* för att säkerställa rätt kost. Originalintyget förvaras hos vårdnadshavare och ni bifogar en kopia eller fotokopia i er anmälan om specialkost.
 • Vi tillhandahåller inte vegankost eller specialkost av religiösa skäl däremot erbjuder vi vegetarisk kost och vegetarisk kost inklusive fisk och skaldjur.
 • Vid vegetarisk kost och vegetarisk kost inklusive fisk och skaldjur krävs en anmälan så att vi vet barnens matpreferenser i förskolan och elevens matpreferens till exempel inför en utflykt.
 • Matöverkänslighet tex. laktosfri kost krävs inget läkarintyg men en anmälan i e-tjänsten.
 • Anpassad kost, där barn/elev är i behov av anpassning av måltid- och måltidssituation till exempel har behov av att sitta i enskilt rum eller behov av att maten är upplagt på ett visst sätt. För anpassad kost krävs intyg från sjukvården och/eller beslut av elevhälsan i samband med dialogmöte för att säkerställa att rätt kost serveras och att måltidsmiljön har rätt förutsättning.

Måltidsservice

 

maltid@skurup.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: