Stäng

Lilla Kuben

Lilla Kubens Montessoriförskola är ett personalkooperativ, vilket innebär att det drivs i privat regi av delar utav personalen. Förskolan har tre avdelningar. Pärlan, Gröna Pyramiden och Gula Pyramiden.

Om förskolan

Vi arbetar efter läroplanens mål och riktlinjer, och verkar för en kvalitativ och stimulerande förskoleverksamhet med Montessoripedagogiken som grund samt tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer.

Montessoripedagogiken syftar till att ge barnen möjlighet att utvecklas till självständiga, fördomsfria, öppna, nyfikna och ifrågasättande människor som vågar tro på sig själv.

Barnet är alltid i centrum och måste alltid få utvecklas på sin egen nivå efter sin egen förmåga. Montessoripedagogiken bygger på att barnet har en inre drivkraft och en lust att lära sig. Vår uppgift som pedagoger är att uppmuntra barnens otroliga upptäckarglädje och se gnistan i deras ögon.

Genom att ta ansvar och gemensamt lösa uppgifter och konflikter utvecklas barnen socialt. Miljön ska ge ett harmoniskt intryck och vara helt inrättat efter barnens behov.

Vår fantastiska kock lagar hälsosam, näringsrik och varierande mat. Vi lagar all mat själv från grunden med bra råvaror. Att ta hand om sig själv och miljön är ett självklart inslag i Montessoripedagogiken och det är något vi värnar om.

I vår matlagning tar vi även hänsyn till att barnen ska äta så lite socker som möjligt. Vår tanke är att maten ska vara så naturlig som möjligt. Samt att vi tillsammans med barnen sitter ner och njuter av god mat och härliga samtal

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: