Stäng

Ventilation

Det är viktigt med inomhusluft av god kvalité. För att uppnå det spelar ventilation en avgörande roll.

Bild på ventilationsdon med spridarmunstycken.

Vad finns i inomhusluften?

Luft innehåller många olika ämnen. I luft finns utöver de ämnen som är önskvärda som exempelvis syre, hel del föroreningar. En del orsakas av oss människor, exempelvis koldioxid från vår utandning och andra föroreningar från matlagning, städning och tvätt. Andra kommer utifrån, exempelvis fukt och radon. För att bli av med föroreningarna behöver luften inomhus bytas ut regelbundet.

Ventilation

För att hålla en god luftkvalité inomhus använder vi oss av ventilation. Det finns flera olika typer av ventilation. Vilken typ av ventilation som passar för huset du bor i beror på hur huset är konstruerat i övrigt. Fastighetsägaren har ansvaret för att ventilationen fungerar som den ska. Denne ska regelbundet genomföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) i sina flerbostadshus. Som hyresgäst har man ett ansvar att använda bostaden på ett korrekt sätt.

Bristande luftkvalité

Dålig inomhusmiljö beror oftast på hälsofarliga ämnen som kan avges från byggmaterial, mögel och luftföroreningar. Höga fukthalter i byggnaden och i inneluften är också en bidragande orsak. Mögel på vägg och innertak i badrummet eller kondens på insidan av sovrumsfönster är tecken på att ventilationen inte fungerar eller är otillräcklig.

Klagomål

Om du upplever problem med ventilationen ska du börja med att anmäla detta till din hyresvärd eller fastighetsägare. Upplever du inte att problemet utreds eller åtgärdas kontaktar du därefter Myndighetsenheten för miljö. Vi utreder då klagomålet och kan vid behov ställa krav om utredning eller åtgärd.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: