Stäng

Ansvarsfördelning kommun och region

Den vård du behöver ges ofta av både kommun och region. Tillsammans ansvarar vi för den hälso- och sjukvård du får vare sig det är i hemmet eller på sjukhus.

 • Vilken vårdgivare som ansvarar för vad står i hälso- och sjukvårdslagen och i särskilda avtal som finns mellan kommun och region.

Regionens ansvar

Regionen har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård. De har ett uppdrag från regeringen att arbeta för en god hälsa hos befolkningen. Regionen ansvarar för den vård som ges av vårdcentraler och sjukhus.

En region får genom avtal överlåta ansvar till kommunen för hälso- och sjukvård i hemmet. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkansformer inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne.

Kommunens ansvar

Kommunen i sin tur ansvarar för hälso- och sjukvården på särskilda boenden för äldre, korttidsboenden samt bostäder med särskild service och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Den hälso- och sjukvård vi som kommun ansvarar för ges bland annat av sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi skriver ut recept på hjälpmedel och på de förbrukningsartiklar som behövs vid bland annat inkontinens och diabetes. I kommunens ansvar för hälso- och sjukvård ingår inte läkarinsatser.

Privata vårdgivare

Det finns privata vårdgivare som utför hälso-och sjukvård på uppdrag från regioner och/eller kommuner. Exempelvis sjukhus, vårdcentraler, vård- och omsorgsboenden och daglig verksamhet. De måste följa samma lagar och regler som region och kommun samt de avtal de skrivit med region och/eller kommun.

Det kan se olika ut i landet

Ansvarsfördelningen mellan region och kommun kan se olika ut i olika delar av landet. Gemensamt för alla regioner är att de måste följa bland annat hälso- och sjukvårdslagen där bestämmelser om ansvarsförhållanden och riktlinjer för den svenska hälso- och sjukvården finns.

Om du inte är nöjd

Om du känner att du inte fått rätt vård eller inte har blivit bemött på ett bra sätt kan du lämna dina synpunkter och klagomål på det du har varit med om. Det kan även din närstående göra men behöver då få ett samtycke från dig.

Flera olika sätt

 • Prata med personalen eller chefen för verksamheten.
 • Kontakta Patientnämnden Skåne. Du behöver inte först ha haft kontakt med verksamheten där du har fått vård.
 • Vissa händelser kan du anmäla direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patientnämnden Skåne

 • är en självständig instans, som det inte kostar något att kontakta
 • kan ge dig stöd att framföra synpunkter eller klagomål och att få den besvarad
 • tar emot synpunkter och klagomål bland annat på kommunal hälso- och sjukvård, samt den allmänna omvårdnad som ges i samband med denna
 • ska inte avgöra om vården har gjort rätt eller fel
 • återkopplar dina synpunkter och klagomål till vården och de förtroendevalda
 • kan ge dig information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller eventuellt anmäla till

Kontakta Patientnämnden Skåne

 • Logga in på 1177, välj Patientnämnden Skåne.
 • Fyll i Blankett för klagomål/synpunkter till Patientnämnden. Skriv ut och skicka in blanketten till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.
 • Ring 0770-11 00 10, vardagar 9.00-12.00
 • Skriv brev till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.

Capio vårdcentral, Rydsgård

Privat vårdgivare, https://capio.se/
Västra Storgatan 2, Rydsgård

Folktandvården

https://folktandvardenskane.se/kliniker/skurup/
Svaneholmsvägen 1, 274 31 Skurup

Vårdcentralen Skurup

https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Skurup/
Lillgatan 3, Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: