Stäng

Avgifter

Här finns bland annat information om avgifter, vad du ska göra vid ägarbyte och hur ofta du ska läsa av vattenmätaren.

För att täcka nödvändiga kostnader för det kommunala vatten- och avloppssystemet ska fastighetsägare inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp betala avgift enligt vatten- och avloppstaxan.

Vattenkran i ett kök med rinnande vatten, diskbänk, blomma och fönster.

En bildtext till bilden

Frågor och svar

Nedan finns svar på vanliga frågor om avgifter på vatten och avlopp.

När du flyttar eller säljer en fastighet behöver du anmäla din nya adress samt lämna en slutavläsning av din vattenmätare till VA-enheten. Slutavläsningen görs tillsamman med den nya ägaren på tillträdesdagen då ni även signerar blanketten tillsammans.

Du hittar ägarbytesblanketten både som e-tjänst och som blankett. Slutfakturan skickas därefter till din nya adress. Registrera ägarbyte via vår e-tjänst här. Registrera ägarbyte via vår blankett här. Pdf, 82.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ägarbyte vid arv och exempelvis skilsmässa ska anmälas som ett ägarbyte, om den person som varit fakturamottagare inte längre äger fastigheten. Vid dödsfall ska ägarbyte anmälas av dödsboförvaltaren.

Kostnaden för vatten och avlopp avgörs av gällande VA-taxa som uppdateras och fastställs en gång per år av kommunfullmäktige.

För att täcka nödvändiga kostnader för det kommunala vatten- och avloppssystemet ska fastighetsägare inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp betala avgift enligt vatten- och avloppstaxan. Avgiften för vatten och avlopp är uppdelad i två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift. Nedan finner du information om Skurups kommuns VA-taxa. Vill du läsa taxan i sin helhet kan du göra det via länken nedan.

VA-taxa 2024 Pdf, 311.4 kB.

Läs av vattenmätaren löpande så du har koll på din vattenförbrukning då får du samtidigt en mer korrekt faktura eftersom den rörliga kostnaden baseras på din senaste avläsning. Vattenmätarens mätarställning ska skickas in till VA-enheten via det kort som skickas hem till er en gång per år. Du kan också läsa av mätaren oftare och lämna in mätarställningen på vår e-tjänst så läggs mätarställningen in direkt. Du kan också mejla eller ringa in din mätarställning till VA-kundtjänst.

Fakturan skickas ut en gång per månad.

Tillbyggnader som till exempel komplementbostadshus (gäststuga eller Attefalls hus, inredda som en självständig bostad), en extra lägenhet eller bostadsenhet i befintlig byggnad, eller utökad verksamhetslokal ska anmälas till VA-avdelningen. Förändringar av fastighetens storlek, så som avstyckning eller sammanslagning av fastigheten anmäls till VA-kundtjänst.

Dessa förändringsåtgärder kan innebära att anläggningsavgift tillkommer. Detta gäller oavsett om ny anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät behövs eller inte. Anläggningsavgift tillkommer även om tillbyggd verksamhetslokal saknar indraget vatten och avlopp.

Det är fastighetsägaren som står för avtalet och fakturan skickas till fastighetsägaren som är betalningsansvarig. c/o adress kan anges för hyresgäst, detta undantar inte fastighetsägarens betalningsansvar.

Ja, alla kommuninvånare kan betala kommunens fakturor automatiskt via autogiro. Beloppet dras på förfallodagen och du slipper själv från hanteringen med betalning. Önskar man få sin faktura via autogiro kontaktar man Ekonomienheten på ekonomi@skurup.se.

Ja, du kan anmäla att du vill ha e-faktura hos din bank eller via vår VA-kundtjänst.

Ja, skicka mejl till vår VA-kundtjänst och lämna din e-postadress.

Anläggningsavgift betalar du första gången du ansluter din fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp. Det kan dessutom tillkomma en anläggningsavgift om du bygger om eller gör en tillbyggnad. Läs mer under "Vid förändring av fastigheten". Anläggningsavgiften består av två delar, en avgift för framdragande av servis samt en avgift per lägenhet i bostaden.

Innan anslutning till kommunalt vatten och avlopp får ske ska en VA-ansökan skickas in till VA-avdelningen. VA-ansökan finns som e-tjänst och i den finns ytterligare information om hur anslutningen går till och vad som är viktigt att tänka på.

Ansökan måste vara godkänd och anläggningsavgiften betald innan anslutning får ske och vatten får tas ut på fastigheten. Detta gäller även byggvatten.

Exempel på anläggningsavgift för en normalvilla

Anläggningsavgiften gäller för tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avgifterna visas inklusive moms 25 procent. För en förbindelsepunkt med vatten, spillvatten och dagvatten är avgiften 212 344 kr. För en bostadsenhetsavgift är avgiften 53 086 kr. För en normalvilla blir det totalt 265 430 kr.

Lägenhetsavgift


Taxa i kronor utan moms

Taxa i kronor med moms

Bostadsenhetsavgift (100%)

42 469 kr

53 086 kr

Vatten (35%)

14 864 kr

18 580 kr

Spillvatten (45%)

19 111 kr

23 889 kr

Dagvatten fastighet (20%)

8 494 kr

10 617 kr

 

Servisavgift


Taxa i kronor utan moms

Taxa i kronor med moms

Servisavgift (100%)

169 875 kr

212 344 kr

En ledning (70%)

118 912 kr

148 641 kr

Två ledningar (85%)

144 393 kr

180 492 kr

Tre ledningar (100%)

169 875 kr

212 344 kr

Brukningsavgiften är uppdelad i en fast årlig avgift och en rörlig avgift baserat på vattenförbrukning. Avgiften faktureras en gång per månad. Vattenförbrukningen som är angiven på fakturan är beräknad utifrån en medelförbrukning baserat på senast avlästa vattenmätarställning. Är du nyinflyttad baseras vattenförbrukningen på en uppskattad normalförbrukning.

För att den rörliga avgiften ska bli så nära verkligheten som möjligt är det viktigt att du rapporterar in mätarställningen minst en gång per år. Detta kan göras via avläsningskort som skickas ut en gång per år eller upp till en gång per månad via e-tjänsten. Registrera mätarställning via vår e-tjänst.

Är du nyinflyttad eller det sker förändringar i antal boende på fastigheten är det bra att göra extraavläsningar och rapportera in. Detta för att undvika att betala för mycket varje månad eller få en stor kostnad om man betalat för lite under en lång period.

Taxa brukningsavgift

Tabellen visar fasta brukningsavgifter för en normal villa.

 

Taxa i kronor utan moms

Taxa i kronor med moms

Vatten (40%)

1 556,8 kr

1 946 kr

Spillvatten (60%)

2 335,2 kr

2 919 kr

Dagvatten fastighet

891,2 kr

1 114 kr

Dagvatten gata

-

-

Totalt

4 783,2 kr

5 979 kr

Tabellen visar rörlig avgift, kostnaden för vatten per kubikmeter.

Vatten (40%)

15,12 kr

18,90 kr

Spillvatten (60%)

22,68 kr

28,35 kr

Totalt per m³ levererat vatten

37,8 kr

47,25 kr

Kontakta VA-enheten

om du har frågor och synpunkter om VA, regler, avgifter och fakturor. Telefontid kundtjänst: måndag - fredag 10.00-12.00
Stora Torggatan 4

Felanmälan - kommunalt vatten och avlopp

Telefontid VA- kundtjänst: 0411-53 64 30: måndag - fredag 10.00-12.00. Du kan även nå oss måndag - fredag 08.00 - 16.00 via kommunens växel: 0411-53 60 00. Vid akuta problem och felanmälan efter 16.00 ring SOS Alarm: 040-676 90 65.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: