Stäng

Att bli äldre i Skurup

Om du har frågor eller vill göra en ansökan/anmälan om behov av hjälp i form av hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution,dagverksamhet eller särskilt boende är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Biståndshandläggare

Biståndshandläggaren är den person som har hand om ditt ärende kring vård och omsorg i kommunen.

Biståndshandläggares huvudsakliga uppdrag är att:

  • Informera om kommunens vård och omsorg
  • Ta emot din ansökan och utreda dina behov av vård och omsorg.
  • Fatta beslut enligt socialtjänstlagen om vilket stöd du är i behov av.
  • Följa upp beslut.
  • Vårdplanering, samverkan vid utskrivning från sjukhus (SVU).

När du ansöker om stöd i vardagen blir du kontaktad av en biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom hur din situation ser ut och vad du har för behov av stöd. Biståndshandläggaren ställer frågor om hur du har det i din vardag och vad som begränsar dig i att leva ett tryggt och självständigt liv.

Biståndshandläggaren inleder sedan en utredning och fattar ett beslut om du har rätt till stöd och hjälp i din vardag.

Om du får ett beslut du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det hos Förvaltningsrätten. För mer information, se besvärshänvisningen som finns här nedan under blanketter.

Kontakta oss!

Om du har frågor eller vill göra en ansökan/anmälan är du välkommen att kontakta oss!

Våra telefontider är vardagar 08.30 - 09.30, övrig tid telefonsvarare.

Ansökningar via post skickas till:

Skurups kommun
Individ- och familjeomsorg
274 80 skurup

Biståndshandläggare Område Norr

Paula Greij

Biståndshandläggare Område Söder

Kim Niia

Biståndshandläggare Område Öster

Rebecca Eriksson

Biståndshandläggare - samverkan vid utskrivning från sjukhus

Peter Lindström

Skurups kommuns växel

Vet du inte vilket område du tillhör, ring växeln så kopplar de dig till rätt Biståndshandläggare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: