Stäng

Aktivitetskort på nätet (ApN)

Aktivitetskort på Nätet, ApN, är ett digitalt system för föreningar att registrera och ansöka om kommunalt aktivitetsstöd.

Ansökan om bidrag - Lokalt aktivitetsstöd

När perioden är slut är det Föreningsadministratörens ansvar att skicka in och ansöka om kommunalt aktivitetsstöd. Ansökan skickas in genom att klicka på den länk som dyker upp under Periodrapport vid periodens slut. Perioderna pågår mellan 1 januari - 30 juni (sista ansökningsdag 25 augusti) samt 1 juli- 31 december (sista ansökningsdag 25 februari).

Kom igång med ApN:

Steg 1

Utse en eller flera föreningsadministratörer för din förening. Föreningsadministratör är den/de som är huvudansvarig för föreningen och ansvarar för att aktivitetsredovisningen sköts på ett riktigt sätt i föreningen.

Föreningsadministratörernas uppgifter är att:

  • Skapa användare åt nya ledare
  • Skapa närvarokort för föreningens träningsgrupper
  • Koppla ledare till närvarokort
  • Godkänna föreningens sammanställning för att ansöka om bidrag (oftast två gånger per år)

Ledare som ska registrera närvaro tar kontakt med sin föreningsadministratör (ofta er kanslist, om ni har sådan) för att få ett användarnamn och lösenord.

Steg 2

Skicka ett mail till kulturfritid@skurup.se med föreningsadministratörens namn, e-post, telefonnummer och 10-siffriga personnummer för att få ett användarnamn och lösenord till ApN.

Steg3
När du har fått ett användarnamn samt lösenord loggar du in på ApN inloggningssida.

Supporten till föreningarna sköts av Umeå Kommun,
tel: 090-16 16 60 Tryck 2.

Kommunadministratören får ett ID av samarbetspartnern för den förening som kommer att registrera i ett annat system. Sedan kommer det upp en popupp-modul när ni hämtat upp föreningen.

  • Välj den externa samarbetspartnern.
  • Lämpligt att göra vid periodbokslut
  • Data som kommer in till oss från externa system körs och "tvättas" varje timme (undantag RF:s IdrottOnline. Läs nedan)

Kultur och fritid

Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: