Stäng

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Allmänna dataskyddsförodningen (GDPR) är en europeisk förordning som gäller inom hela EU.

Här kan du läsa om hur Skurups kommun hanterar personuppgifter och om dina rättigheter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en person som är i livet. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person.

Till de vanligaste personuppgifterna räknas bland annat ett namn, e-postadress, bankuppgift, ett foto (om en person kan identifieras), uppdateringar på sociala medier och så vidare.

Vilka personuppgifter samlar Skurups kommun?

Skurups kommun samlar in och lagrar information när du till exempel skickar in en ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du gör din ansökan/anmälan framgår det hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Kontakta dataskyddsombudet

Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

Lagstiftning gäller vid insamling av personuppgifter

Skurups kommun behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (t.ex. för att kunna ge dig bättre service).

I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Ta tillbaka samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke. Kontakta Skurups kommun om du vill återkalla ett samtycke. Du behöver uppge varför (i vilket ändamål) du väljer att ta tillbaka ditt samtycke.

När kan vi inte radera uppgifterna?

I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Dessa rättigheter gäller:

  • Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.
  • Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Skurups kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag.
  • Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Skurups kommun så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.
  • Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, till exempel under tiden då Skurups kommun utreder om du har rätt till radering.
  • Du har rätt att få en bekräftelse från Skurups kommun att dina personuppgifter behandlas av Skurups kommun och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna. Hit hör frågor om vad, varför och hur länge dina uppgifter sparas och så vidare.

Facebook, LinkedIN och Instagram

Så fort du interagerar med Skurups kommun via Sociala medier, det vill säga gillar, kommenterar eller delar kommunens inlägg - så räknas din aktivitet som ett samtycke på att dina personuppgifter får förekomma på sidan. Samma sak gäller om du skickar privata meddelanden till oss.

Ibland behöver vi skicka ditt direktmeddelande med e-post till ansvariga i våra olika verksamheter inom kommunen. Detta för att du ska få svar på din fråga från rätt person.

För kännedom: Väljer du att skicka privata meddelanden till oss erbjuder Facebook inga möjligheter att radera dem, så i nuläget ligger de kvar för gott.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format. Detta gäller när behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke, eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig. Detta under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig.

Observera: Denna rätt tillämpas inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, eller om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Att framföra synpunkter och klagomål

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats..

 

Avgifter kan förekomma

Skurups kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: