Stäng

Äldreboende

När behovet av tillsyn eller kravet på trygghet och säkerhet inte längre kan ses till i det egna hemmet finns möjlighet att flytta till särskilt boende.

Hos oss får du då god vård, omsorg och service efter ditt behov.

Du kontaktar biståndshandläggaren för ditt område om du vill ansöka om särskilt boende

Ditt eget boende

Du möts alltid med respekt och värdighet. Det är viktigt för oss att du bestämmer själv, behåller din personliga integritet och känner trygghet. Du kan fortsätta att leva det liv du vill leva med stöd av oss. Vi finns inom räckhåll för dig alla dagar dygnet runt. Vi medverkar till att du ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Biståndsbedömning
Det finns inget kösystem för lägenhet i särskilt boende utan den som har störst behov får efter biståndsbedömning den lediga lägenheten. Du har egen lägenhet med hyreskontrakt som du möblerar med dina egna möbler och dina egna personliga tillhörigheter. Du kan ta emot besök när du vill, titta på tv, äta dina måltider och leva ditt liv som du vill. Det finns speciella enheter för personer med demenssjukdom på kommunens särskilda boenden.

Ditt eget boende
Du möts alltid med respekt och värdighet. Det är viktigt för oss att du bestämmer själv, behåller din personliga integritet och känner trygghet. Du kan fortsätta att leva det liv du vill leva med stöd av oss. Vi finns inom räckhåll för dig alla dagar dygnet runt. Vi medverkar till att du ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra