Stäng

Jämställdhet

Jämställdhet betyder att alla individer har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Flera personer runt ett bord.

Jämlikhet råder i Sverige och EU mellan alla individer oavsett kön, etnicitet eller förmågor i vardagen. Skurups kommun arbetar för ökad jämställdhet.

Inte bara en fråga om fördelning

Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning på arbetsplatser. Jämställdhet handlar också om att göra det tydligt vad som påverkar alla individers livsvillkor i samhället.

Några områden som påverkar vår framtid och möjligheter är:

  • attityder, till exempel olika synsätt
  • normer, till exempel regler, riktlinjer och principer
  • värderingar, till exempel uppfattningar och åsikter
  • ideal, till exempel förebilder, mönsterbilder och idéer

Mångfald

Det ständigt pågående arbetet med mångfald i fokus handlar för Skurups kommun om att se allas lika värde. Vi är olika men lika. Vårt samhälle präglas av en mångfald, och det tycker vi är bra och ska speglas över hela vårt samhälle.

Ökad jämställdhet

Ökad jämställdhet handlar om att inga idéer och föreställningar om kön ska bestämma eller begränsa vad vi kan och får göra.

  • Ökad jämställdhet är även en förutsättning för inkludering och mångfald.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: