Stäng

Centrala barn- och elevhälsan

Vi finns som ett stöd för kommunens förskolor och skolor.

Centrala barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av rektorer på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi finns som ett stöd för Skurups kommuns förskolor och skolor i arbetet för alla barns och elevers möjlighet till utveckling och lärande. Vi strävar efter att arbeta förebyggande och främjande utifrån kommunövergripande behov för att skapa likvärdighet.

Ingela Mårtensson, chef centrala barn- och elevhälsan

Maria Hansen, socialpedagog

Marianne Lindros- Holmgren, logoped

Folke Richardt, barn- och ungdomssamordnare

Kerstin Heinat, psykolog

Johan Daun Krafman, psykolog

Maria Lindberg Ekström, hörselpedagog

Ann Valfridsson, kurator

Birte Nilsson, specialpedagog

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: