Stäng

Missbruk och beroende

Om du har missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar finns vi på socialtjänsten i Skurup till för att hjälpa dig. Du som är anhörig kan också få hjälp

Bokträd vid slingan runt Svaneholmssjön, höstfärger tyngda av dis

När ska jag kontakta socialtjänsten gällande missbruk?

Kontakta vår mottagning om du vill ansöka om stöd och behandling för eget missbruk. Du kan också kontakta oss för rådgivning. Om du är orolig för någon anhörig eller närstående kontakta oss för att göra en orosanmälan.

Ansökan

Vill du ansöka om vård och behandling kontaktar du socialtjänstens mottag på telefon 0411-53 61 91.

När du ansöker får du kontakt med en socialtsekreterare och tillsammans kommer ni fram till vilken vård du behöver och du får då ett biståndsbeslut. Det finns olika former av stöd och behandling, allt från en samtalskontakt, till intensiv öppenvårdsbehandling eller vård och behandling på behandlingshem. 

Anmälan

Har du oro för någon som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du kontakta oss för att anmäla din oro. För att vi ska kunna agera behöver du kunna uppge namn och adress på den du är orolig för. 
Vi tar då kontakt med den som orosanmälan gäller och erbjuder och motiverar till stöd och behandling. Du kan välja att vara anonym.

Råd & stöd

Till öppenvårdens råd och stöd telefon kan du ringa om du behöver råd och stöd kring ditt eller en närståendes missbruk. Du kan vara anonym och vi kan ta emot dig på upp till fem stycken biståndslösa samtal. Dessa samtal dokumenteras inte och hamnar därmed inte i socialregistret. Behöver du ett mer omfattande stöd efter det hjälper vi dig gärna att ansöka om det.

Du når oss på telefon 0411-53 63 67

Kontakta socialtjänsten i Skurup

Mottagets telefontid: måndag 10 - 12, tisdag 13- 14, onsdag - fredag 10 - 12
Individ- och familjeomsorg Västergatan 44, 274 32 Skurup

Råd & stöd

Öppenvård utan biståndsbeslut, ingen journalföring
Individ- och familjeomsorg Västergatan 44, 274 32 Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: