Stäng

Hämtning av avfall

Information om hämtning av avfall sker och tips inför hämtning.

trädgårdsavfall, soptunna

Kontakta PreZero för att veta vilka datum tömning sker på din gata.

I Skurups kommun har PreZero Recycling AB ansvaret för sophämtning av hushållsavfall. Ragn-sells AB sköter hämtning av slam från enskilt avlopp och fettavskiljare. Soporna sorteras i ett matkärl och ett hushållskärl.

När sker hämtning av rest- och matavfall?

Hämtning av rest- och matavfall sker som standard varannan vecka. Annan tömningsintervall kan ske utifrån avfallstaxan. Storhelger som infaller en vardag hämtas avfall som vanligt, om inget annat anges.

Vill du veta vilken vecka sophämtning sker på just din gata kontakta PreZero?

Sophämtning under helgdagar

Under jul-nyår vecka 52-1 samt långfredag och annandagpåsk (måndag), så sker sophämtningen som vanligt. Sätt fram kärlen om de inte redan står framme och låt dem stå kvar till de är tömda.

Sommartömning

Önskar du få extratömning av kärlen med mat och restavfall under juni, juli och augusti kontakta PreZero, på telefon 0411-53 69 70, e-post: skurup.se@prezero.com.

Kostnaden för 5 extratömningar av mat och restavfallskärlen är 1562: - inkl. moms. För vår entreprenörs planering ska detta anmälas senast den 30 april.

Behöver du fler påsar att samla ditt matavfall i?

Kläm då fast en påse på ditt sopkärl så lämnar personal från PreZero en packe med påsar vid nästa tömning.

När sker hämtning av trädgårdsavfall?

Hämtning sker 20 gånger per år. Tömningsdagarna är måndag, onsdag och torsdag. Avfallsavgiften ingår i abonnemanget. Utförs vecka 9 till 47 i udda veckor alternativt vecka 10 till 48 i jämna veckor. Kärlet ska vara placerat vid tomtgräns.

Beställ hämtning av trädgårdsavfall

Du kan beställa ett abonnemang genom att kontakta PreZero, på telefon 0411-53 69 70, e-post: skurup.se@prezero.com Kostnaden för i år är densamma som för 2022.

Trädgårdsavfall (inkl. moms)

  • Plastkärl 190 liter (inkl. avfallsavgift) 609 kr
  • Plastkärl 240 liter (inkl. avfallsavgift) 667 kr
  • Plastkärl 370 liter (inkl. avfallsavgift) 754 kr

Tips inför hämtning av avfall

  • Sätt kärlen med handtaget utåt så förbättras arbetsmiljön för de som hämtar ditt avfall.
  • Genom att se till transportvägarna är framkomliga, till exempel genom att ta bort vegetation som kan försvåra framkomligheten.
  • Är du fastighetsägare ska du skotta samt grusa eller salta framför kärl och portar för att underlätta hämtning av avfall.
  • Skotta eller ploga hela vägens bredd och längd och sätt upp "snöpinnar" längs med enskilda vägar.
  • När matavfallet fryser kan det inte tömmar. Lägg därför en tidning i botten av kärlet så minskar du risken att påsarna fryser fast.
  • Låt kaffesump, potatisskal och annat blött matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen.
  • Kärlen för trädgårdsavfall behöver ställas fram ända till tomtgränsen (eller gemensam uppsamlingsplats).

Kontakta PreZero

om du har frågor om källsortering, sophämtning, flyttanmälan eller fakturor.
Renhållningsgatan 8, 274 30 Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan