Stäng

Anpassad grundskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassade grundskolan.

Den anpassade grundskolan är ett alternativ till grundskola.

glada barn leker i natur, fiskehåv, reflexväst

Skolelever på utflykt

Anpassad grundskola - vad innebär det?

I den anpassade grundskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i den anpassade grundskolan.

Utbildningen ska bidra till utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

I den anpassade grundskolan läser eleverna ämnen respektive ämnesområden eller en kombination av båda.

Många elever går i en samlad klass i den anpassade grundskolan men en del elever är integrerade i en grundskoleklass. Att vara integrerad innebär att eleven får undervisningen i en grundskoleklass men undervisas och bedöms utifrån den anpassade grundskolans kursplaner. Elever som bor i Skurups kommun erbjuds plats på den anpassade grundskolan i Ystad utifrån samverkansavtal.

Innan en elev kan börja i den anpassade grundskolan måste hemkommunen göra en utredning för att bedöma om eleven tillhör den anpassade grundskolans målgrupp.

En utredning består av fyra olika bedömningar:

  • psykologisk bedömning
  • pedagogisk bedömning
  • social bedömning
  • medicinsk bedömning

Kontakt

Ingela Mårtensson, chef Centrala barn- och elevhälsan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: