Stäng

Elda avfall och ris

Att elda upp sitt trädgårdsavfall kan vara tillåtet. Hänsyn behöver tas till särskilda regler och försiktighetsmått.

Innan du tänder

Innan du eldar trädgårdsavfall, grillar eller gör upp en eld, är det viktigt att kolla om detta är tillåtet. Det kan finnas eldningsförbud eller andra regler som gäller på platsen där du planerar att elda.

Vad får eldas?

För att elda trädgårdsavfall på ett säkert sätt, bör du använda ihopsamlade och väl avgränsade högar eller en särskilt utformad eldningstunna. Du får elda ris, kvistar och grenar. Du får inte elda löv, gräs och annat avfall som orsakar stora mängder rök.

Säkerhet

Elda minst tio meter från byggnader och annat som kan komma till skada. Om du planerar att elda en större brasa bör du hålla ett skyddsavstånd på 75 meter. Se också till att vattna en skyddszon som sträcker sig två meter runt den plats där du tänker bränna. Elda aldrig på berghällar eftersom de kan spricka. Eldar du på torvrik mark kan markbrand uppstå.

Observera vindriktningen och vindstyrkan. Rök kan störa grannar och vinden riskerar att föra med sig gnistor som kan orsaka brand en bit bort. Ha alltid släckvatten tillgängligt.

Det är nödvändigt att övervaka elden noggrant under hela eldningsprocessen och kontrollera platsen igen några timmar efter att elden har slocknat. Ha alltid din mobiltelefon till hands för att kunna ringa 112 om något går fel. Det är avgörande att följa dessa säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna vid trädgårdsavfallseldning.

Mer information om vad som är bra att tänka på finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Viktigt att veta

 

Eldar du så att grannarna blir störda kan myndighetsenheten miljö utföra tillsyn. Anses klagomålet befogat debiteras den som eldat en tillsynsavgift.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: