Stäng

Sotning

Nästan lika länge som vi haft eldstäder för uppvärmning och matlagning, har sotning funnits i Sverige. Med syfte att förebygga bränder ansvarar kommunen för att sotning och brandkontroll utförs.

En stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till eldstäder och skorstenar. Eldstäder är alltså en vanlig orsak till bränder. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort vilket minskar riskerna för att bränder ska uppkomma samt minskar skadan vid en eventuell brand. Sotning är dessutom bra för ekonomin och miljön.

tak, tegel, skorsten, grönska

Hur fungerar det i Skurups kommun?

Skurups kommun har i samarbete med Trelleborgs kommun upphandlat två företag som för kommunernas räkning erbjuder invånarna sotning och brandskyddskontroll. Man kan välja vilket av dessa företag som ska utföra sotning och/eller brandskyddskontroll. Gör man inget val kommer man per automatik bli placerad hos det företag som fick mest poäng i upphandlingen som har genomförts, dvs SIMAB Sotarna i Skåne.

En gång per år har man möjlighet att göra ett omval av vilket sotningsföretag man vill ha av de två upphandlade företagen. Senast den 30 november ska ansökan om omval skickats in till Trelleborgs kommun för att börja gälla nästkommande år.

Välj sotare här. (E-tjänst på Trelleborgs kommun). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagen som du kan välja mellan är:

Vad kostar sotning?

Sotningstaxan finns på Trelleborgs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Taxan är samma oavsett vilket företag du väljer.

Vill du sota själv?

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen medger dock att den som är fastighetsägare, eller någon annan som ingår i fastighetsägarens hushåll, själv utför sotning inom den egna fastigheten.

För att få medgivande att sota din egen fastighet måste du styrka att du har tillräcklig kunskap om sotning och brandskydd för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Du måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis från en utbildning som kommunen godkänt eller på annat sätt styrka dina kunskaper, t.ex. en studiecirkel med relevant innehåll. Exempel på godkänd utbildning är SBF:s (Svenska Brandskyddsföreningen) kurs om egensotning. Denna kurs är godkänd av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)och SSR (Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund).

Du som vill ansöka om att själv få sota den egna fastigheten ska göra det genom. Ansök om egensotning här. (Trelleborgs kommuns E-tjänst.) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sotningsjournal

Om du ska utföra egensotning på din fastighet ska varje sotningstillfälle dokumenteras i en sotningsjournal som du skriver ut och sparar. Journalen ska du kunna visa upp i samband med brandskyddskontroller eller på anmodan från räddningstjänsten. Här finns sotningsjournal Pdf, 128.3 kB, öppnas i nytt fönster..

 

Kontakta Räddningstjänsten i Trelleborg

vid frågor om sotning, eldning och förebyggande brandsäkerhet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan