Stäng

Pågående vägarbeten

Information om kommunens pågående vägarbeten och tillhörande VA-projekt.

Asfaletering av väg, maskin, personer i arbetskläder.

Ombyggnad av Smedgatan i Skurup

Smedatan kommer att breddas till normal gatubredd mellan Tegelgatan och Ingenjörsgatan. En ny gång- och cykelväg ska anläggas på västra sidan på Smedgatan hela sträckan mellan Östergatan - Arkitektgatan.

De mest omfattande arbetena kommer att därmed att pågå söder om järnvägsövergången medan det på norra sidan av järnvägen kommer att vara mindre omfattande arbeten.

Gatan kommer att stängas av etappvis under byggtiden. Boende kommer dock att nå sina parkeringsplatser och garage under byggtiden.

 • Vecka 44-45: Arbete med att bygga gång- och cykelvägen norr om järnvägen samt arbete med dike öster om gatan.
 • Vecka 46-50: Etappvis rivning av Smedgatan söder om järnvägen och återställning samt breddning och byggnation av gång- och cykelväg. Närmare info om etapper kommer på hemsidan.
 • Vecka 51: Asfaltering bärlager asfalt på gata.
 • April 2024: Asfaltering slitlager asfalt på gata.

Vatten-och avloppsledningar Skurup-Skivarp etapp 3

Skurups kommun lägger nya vatten- och avloppsledningar mellan Skurup och Skivarp. Etapp 3 som detta projektet avser, sträcker sig från väg 768 vid Nils Holgersson gymnasiet norrut längs väg 768, längs järnvägen på södra sidan bort till Smedgatan, vidare ner till Östergatan och bort till Föreningsgatan.

I Östergatan kommer det ske ledningsförläggning i gatan vilket kommer att påverka trafiken, och gatan kommer att vara avstängd etappvis. Det finns risk att man inte kan parkera på sin fastighet vissa dagar när man gräver vid er infart. Då ska entreprenören säkerställa parkering i närheten. Blir det aktuellt så kontaktar entreprenören er innan.

 • Ni kommer alltid att kunna ta er till fastigheten till fots under arbetena.

Om det blir problem med sophämtning eller att man inte kommer åt brevlådan så kommer entreprenören omhänderta detta så att sophämtning och post fungerar ändå.

VA sanering på Södergatan-Svaneholmsvägen

 • Svaneholmsvägen från Jakobsgatan och norrut är öppen för trafik.
 • Enskiftesgatan och Jakobsgatan är öppen för trafik.
 • Svaneholmsvägen/Södergatan är avstängd för all fordonstrafik mellan Jakobsgatan och Fabriksgatan.
 • Mackleansgatan nås via Kyrkogatan.
 • Boende och nyttotrafik på Vinkelgatan når denna via en tillfällig infart från Enskiftesgatan.
 • Korsningen mellan Kyrkogatan och Södergatan/Svaneholmsvägen är avstängd, trafiken från Kyrkogatan leds via Östergatan ut till Föreningsgatan.
 • Det råder förbud mot trafik med fordon/fordonståg över 20 meter på Kyrkogatan.
 • Det tillfälliga parkeringsförbudet på Rundelsgatan gäller ej längre.

 

Tidplan för återstående arbetet på Södergatan-Svaneholmsvägen

 

Projektet klart

2024-05-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: