Stäng

Byalag och byalagsråd

Byalagen är ideella föreningar som arbetar för bygdens bästa. Byarna som är representerade i byalagsrådet är Rydsgård, Abbekås, Skivarp, Slimminge, Västra Nöbbelöv och Dybäck.

De enskilda byalagen arbetar för att tillvarata byarnas traditioner och kultur och anordnar t.ex. fester, underhållning och hemvändardagar.

Byalagsrådet är en sammanslutning av byalag i Skurups kommun där målet är att bevaka och tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor. Byalagsrådet fungerar som kontakt mellan byarna och kommunen och är remissorgan för kommunala angelägenheter på landsbygden.

Byalagsrådet samlar byalagen cirka åtta gånger per år för att arbeta med gemensamma frågor. Varannan gång medverkar även en politiker från kommunen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: