Stäng

Värmepump

Innan du påbörjar installationen av din nya värmepump finns det vissa saker att ta hänsyn till.

Byte av panna

Om du överväger att byta ut din gamla olje- eller elpanna, kan en värmepump vara ett miljövänligt alternativ att tänka på. Det är dock viktigt att vara medveten om att installationen av en värmepump kan påverka miljön negativt om den inte görs på rätt sätt.

Tillstånd

Innan du installerar jordvärme, bergvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme i din fastighet behöver du söka tillstånd hos Myndighetsenheten. För installation av värmepumpar av typen luft-luft eller luft-vatten, krävs idag inget tillstånd.

Handläggningstiden är upp till 6 veckor för en ansökan så tänk på att ansöka i god tid innan planerad installation.

Beslut om försiktighetsmått

För att säkerställa att installationen sker på ett miljövänligt sätt, kräver Myndighetsnämnden för miljö och byggnad att vissa försiktighetsåtgärder vidtas. Dessa åtgärder specificeras i ett föreläggande som riktas till fastighetsägaren. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare anmäler installationen av en värmepump i god tid innan den faktiska installationen utförs. Myndigheten kan också förbjuda installationen av just den typ du valt. Det kan till exempel ske om du tänkt installera grundvattenvärme och kommunen tar ut sitt dricksvatten i närheten.

Viktigt att veta

 

Även om installation av luftvärmepumpar idag inte kräver något särskilt tillstånd är det viktigt att du funderar över placeringen av utedelen. Placera utedelen eller vidta åtgärder för att minska risken att bullret stör grannarna.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: