Stäng

Slam och latrin

Slam och latrin är ett kommunalt avfall och hanteringen regleras i de kommunala avfallsföreskrifterna.

Hämtning

Hämtning sker av kommunens upphandlade avfalls entreprenör med ett fastställt intervall som framgår av avfallsföreskrifterna. Läs mer om hämtning på sidan om slamtömning.

Önskas hämtning mer sällan eller uppehåll i hämtning kräver det dispens. Önskar du istället själv ta hand om slammet och kompostera det kräver det dispens. Ansökan ska göras till Myndighetsenheten miljö senast 6 veckor innan du önskar att förändringen ska börja gälla.

Latrin

Kommunen hämtar inte latrintunnor. Önskas avloppslösning som kräver hantering av latrin krävs dispens för kompostering av latrinen på den egna fastigheten. Ansökan ska göras till Myndighetsenheten miljö senast 6 veckor innan komposteringen är tänkt att starta.

Fettavskiljare

Önskas uppehåll i tömning av fettavskiljare kräver det dispens. Ansökan ska göras till Myndighetsenheten miljö senast 6 veckor innan önskat uppehåll.

Krav vid eget omhändertagande

Fastighetsägare som vill kompostera sitt eget slam behöver kunna göra detta på ett ur miljö- och hälsoskyddsperspektiv acceptabelt sätt. Det innebär att slammet behöver samlas i täta och täckta behållare i tillräcklig mängd för att en rötningsprocess ska ske. Denna process kan ta olika lång tid beroende på temperatur. Det färdigrötade slammet får sedan spridas på den egna fastigheten under växtsäsong. Det får dock inte spridas på odling med grödor avsedda som livsmedel. Vid spridning ska slammet vändas ner i jorden. Fastighetsägaren behöver kunna redogöra för att det finns tillräckligt mycket mark som är lämplig att sprida på. Det kan ställas fler krav i samband med beslut om dispens. Kraven ska tydligt framgå i de villkor som finns i beslutet.

Viktigt att veta

 

Fosforsäckar som finns i vissa enskilda avlopp är ett kommunalt avfall. Skurups kommun saknar i dagsläget möjlighet att hämta dessa.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: