Stäng

Ekonomi och budget

Ekonomienhet på Skurups kommun leder, styr och samordnar kommunens ekonomiska verksamheter.

  • Enheten stödjer förvaltningarna och kommunstyrelsen.
  • Arbetet ska vara strategiskt, långsiktigt och framåtriktat.
Illustration av två händer, en miniräknare och ett stapeldiagram på et dokument. Ljusblå bakgrund.