Stäng

Nämnder och förvaltningar

Skurups kommuns tjänstemannaorganisation består av tre förvaltningar, en stab och en myndighetsnämnd.

Skol och utbildningsförvaltningen

Ansvarsområden:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Fritidshem
 • Gymnasieskola
 • Anpassad gymnasieskola
 • Elevhälsa
 • Vuxenutbildning och SFI
 • Uppdragsutbildning
 • Kommunala aktivitetsansvaret

Serviceförvaltningen

Ansvarsområden:

 • Tillväxt och utveckling
 • Kultur och fritid
 • Kommunteknik
 • Fastighetsförvaltning
 • Måltidsservice
 • Lokalservice
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Näringsliv
 • Miljöstrategiska enheten

Individ och omsorgsförvaltningen

Ansvarsområden:

 • Vård och omsorg om äldre
 • Hemsjukvård
 • Bostadsanpassning
 • Socialpsykiatri
 • Ekonomiskt bistånd
 • Öppenvård barn, ungdom och vuxen
 • LSS

Kommunövergipande staben

Ansvarsområden:

 • Ekonomi
 • IT
 • Kansli
 • Kommunikation
 • Personal
 • Säkerhet

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad

Nämnden har tillsyn över följande lagstiftningar:

 • Miljöbalken
 • Livsmedelslagen
 • Strålskyddslagen
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
 • Lagen om tobak och liknande produkter
 • Plan och bygglagen
 • Alkohollagstiftningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: