Stäng

Nämnder och förvaltningar

Skurups kommuns tjänstemannaorganisation består av tre förvaltningar, en stab och en myndighetsnämnd.

Skol och utbildningsförvaltningen

Ansvarsområden:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Fritidshem
 • Gymnasieskola
 • Anpassad gymnasieskola
 • Elevhälsa
 • Vuxenutbildning och SFI
 • Uppdragsutbildning
 • Kommunala aktivitetsansvaret

Serviceförvaltningen

Ansvarsområden:

 • Tillväxt och utveckling
 • Kultur och fritid
 • Kommunteknik
 • Fastighetsförvaltning
 • Måltidsservice
 • Lokalservice
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Näringsliv
 • Miljöstrategiska enheten

Individ och omsorgsförvaltningen

Ansvarsområden:

 • Vård och omsorg om äldre
 • Hemsjukvård
 • Bostadsanpassning
 • Socialpsykiatri
 • Ekonomiskt bistånd
 • Öppenvård barn, ungdom och vuxen
 • LSS

Kommunövergripande staben

Ansvarsområden:

 • Ekonomi
 • IT
 • Kansli
 • Kommunikation
 • Personal
 • Säkerhet

Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg

Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter gentemot enskilda inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård.

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad

Nämnden har tillsyn över följande lagstiftningar:

 • Miljöbalken
 • Livsmedelslagen
 • Strålskyddslagen
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
 • Lagen om tobak och liknande produkter
 • Plan och bygglagen
 • Alkohollagstiftningen

Ledamöter

Nicklas Olsson (M), Ordförande
Lars Nyström (SD), Vice ordförande
Andreas Oskarsson (M)
Magnus Alm (S)
Ann-Helen Nilsson (C)

Ersättare

Karl Örbäck (M)
Håkan Hansson (M)
Kenneth Jansson (SD)
Roland Hansson (S)
Peter Olsson (S)

Ledamöter

Åsa Ekblad, M, Ordförande
Roswitha Wennersten, SD, Vice ordförande
Loubna Stensåker-Göransson, M
Madeleine Möller S,
Owe Rindstrand, S,

Ersättare

Cecilia Carlstedt, KD
Jessica Öien, S
Michael Andersson, C
Niklas Sjöberg, SD
Paula Lind, M

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: