Stäng

Val till Europaparlamentet 2024

Val till Europaparlamentet genomförs i Sverige den 9 juni 2024. Detta val hålls vart femte år.

Förutom att välja vilka personer som ska representera din åsikt i Sveriges riksdag, regioner och kommuner, så har du även möjligheten att välja vilka politiker som ska representera dig i Europaparlamentet.

På denna sida hittar du information om valet.

En person står bakom ett grönt valbås.

För att säkerställa valhemligheten ska man rösta bakom ett valbås.

Vem har rösträtt?

I valet till Europaparlamentet har personer som är över 18 år, folkbokförda i Sverige och är medborgare i ett EU-medlemsland rätt att rösta i Sverige.

Röstkort

Alla med rösträtt kommer få ett röstkort hemskickat strax innan förtidsröstningen börjar. Senast den 22 maj ska du ha fått ditt röstkort.

På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör och vilken vallokal du ska gå till. Om du väljer att förtidsrösta, det vill säga lämna din röst innan valdagen, måste du ha ditt röstkort med dig till röstningslokalen.

Fel i röstkortet eller om du förlorar det

Kontakta Länsstyrelsen i Skåne Länk till annan webbplats. innan den 28 maj om uppgifterna i ditt röstkort är felaktiga, och be om en rättelse.

Ring till kommunkansliet på telefon 0411-53 60 00 under kommunens ordinarie öppettider om du har förlorat ditt röstkort, för att få ut ett nytt.

Du kan också beställa ett nytt röstkort hos Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Rösta på valdagen

På valdagen den 9 juni har alla vallokaler öppet mellan kl. 08.00 till kl. 21.00. På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska rösta i. Förtidsröstningslokalen på Skurups bibliotek har även öppet på valdagen.

Glöm inte att ta med en giltig legitimation när du röstar. Om du saknar legitimation kan en närstående intyga din identitet.

Vallokaler 2024

Vallokalerna ska vara tillgängliga för alla invånare i kommunen. Därför har Skurups kommuns valnämnd beslutat att flytta vissa valdistrikt till andra lokaler inför årets val.

Ta gärna en extra titt på röstkortet för att säkerställa att du går till rätt vallokal på valdagen.

Dessa vallokaler är aktuella för årets val:
* = ändrad lokal sedan det allmänna valet 2022

Vallokaler

Valdistrikt

Plats

Adress

Skurup NV

Skurups Arena

Vaktgatan 10, Skurup

Skurup NO*

Östergårdsskolan, Matsalen

Sotaregatan 1, Skurup

Skurup SV

Restaurang Rutger

Stora Torggatan 11, Skurup

Skurup SO

Prästamosseskolan, Entrén

Stora Torggatan 13, Skurup

Skivarp N

Mölleskolan, Matsalen

Kyrkvägen 7-9, Skivarp

Skivarp S-Abbekås

Skivarps bibliotek

Kyrkvägen 7-9, Skivarp

Slimminge*

Slimminge bygdegård

Janstorp

Rydsgård

Rydsgårdsskolan, entrén

Västergatan 5, Rydsgård

 

Vad gör en röstmottagare?

I en vallokal arbetar röstmottagare som har uppgiften att ta emot röster och hålla ordning i vallokalen. De ska kontrollera din identitet och pricka av dig i röstlängden när du har röstat.

De har fått en särskild utbildning i bemötande och valsäkerhet. Röstmottagarna finns där för att svara på dina frågor och behöver du stöd kan röstmottagaren vara behjälplig.

I varje vallokal finns även en ordförande som leder arbetet.

Förtidsröstning

Från och med den 22 maj till 9 juni kan du förtidsrösta i Skurups bibliotek, Kyrkogatan 31 i Skurup Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även förtidsrösta i en annan kommun.

Vid förtidsröstningen måste du ha med dig röstkortet och giltig legitimation.

Öppetider till förtidsröstning

Under förtidsröstningsperioden har röstningslokalen i Skurups bibliotek öppet under följande tider:

22 maj – 26 maj

 • Onsdag 13.00-19.00
 • Torsdag 10.00-18.00
 • Fredag 10.00-17.00
 • Lördag 11.00-14.00
 • Söndag 11.00-14.00

27 maj – 9 juni

 • Måndag 10.00-20.00
 • Tisdag 10.00-19.00
 • Onsdag 13.00-20.00
 • Torsdag 10.00-19.00
 • Fredag 10.00-18.00
 • Lördag 11.00-16.00
 • Söndag (valdag) 08.00–21.00

Andra sätt du kan rösta på

Budröstning

Om du på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe, så kan du rösta genom bud. Det behövs ett särskilt budkuvert som finns att hämta på biblioteken, i kommunhuset eller kan beställas från kommunen. Anhöriga, vårdpersonal och lantbrevbärare får vara bud.

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan avtalad plats i kommunen för att ta emot din röst. Denna service erbjuds till dig som saknar möjlighet att ta hjälp av ett bud. Du röstar på samma sätt som vid förtidsröstning.

Bokning kan göras under perioden 22 maj - 9 juni. Observera att bokning måste ske senast kl. 15.00 på valdagen.

För dig som bor på särskilt boende sker bokning via personalen. Övriga kan kontakta kansliet på nummer 0411-53 60 00 för bokning.

Rösta från utlandet

Alla röstberättigade som bor permanent i utlandet kan brevrösta. Det kan även du som är tillfälligt utomlands. Brevröstningsmaterial beställer du på www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det går även att rösta på de flesta svenska ambassader och konsulat. Information om huruvida du kan lämna din röst på den ambassad alternativt konsulat i det land du befinner dig i hittar du på www.swedenabroad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens valnämnd

Enligt vallagen är kommunen skyldig att ha en valnämnd och genomföra val till kommunfullmäktige, riksdagen och till Europaparlamentet. Valnämnden genomför även de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om.

Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, exempelvis att se till att det finns vallokaler, ge information till väljarna, lägga ut röstsedlar samt utse personer som tar emot och räknar rösterna.

Vanligtvis sammanträder valnämnden bara de år när allmänna val eller folkomröstningar genomförs.

Allmänt om Valmyndigheten

Valmyndigheten är den statliga myndighet som utövar tillsyn över hur allmänna val och folkomröstningar bedrivs. Myndigheten är även ansvarig för tryckning och distribution av valsedlar och information med mera.

Valmyndigheten samlar även in statistik från tidigare val, bland annat över valdeltagande och mandatfördelning.

Valnämndens onsdagsräkning

 

Den preliminära rösträkningen av sent inkomna förtidsröster äger rum hos valnämnden i Skurups kommun onsdagen den 12 juni 2024 kl. 10:00 på kommunhuset i Skurup. Rösträkningen är öppen för allmänheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan