Stäng

Tandvård

God munhälsa och en frisk munhåla har stor betydelse för livskvaliteten.

Tandvårdsstöd

För att ge dig som är äldre, sjuk eller funktionshindrad möjlighet till en god munhälsa erbjuder Region Skåne dig undersökning, rådgivning och behandling.

Så här säger tandvårdslagen

Tandvårdslagen ger dig rätt till kostnadsfri munhälsobedömning och nödvändig tandvård för samma avgift som hälso- och sjukvården för dig som:

  • får omfattande hälso- och sjukvård i hemmet
  • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • bor i egen bostad och har mycket stora behov av personlig vård och omsorg
  • bor i särskilt boende och är känd av kommunens biståndshandläggare eller sjuksköterskor

Tandvårdsintyg

För att få tandvård enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem eller kostnadsfri munhälsobedömning krävs ett tandvårdsintyg för rätt till nödvändig tandvård. Intyget skrivs av sjuksköterska eller biståndshandläggare inom kommunen.

Om du önskar ansöka om tandvårdsintyg, kontakta sjuksköterska i ditt område om du redan har kontakt med denne. I annat fall kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: