Stäng

Rutgerskolan

Rutgerskolan är en centralt belägen F-3 skola med tillhörande fritidshem i Skurups tätort.

I förgrunden en flicka som gungar högt, bakom barnet syns Rutgerskolans byggnad, klarblå himmel

Om skolan

Välkommen till Rutgerskolan, den centrala skolan med ca 270 elever fördelat på årskurs F-3 samt vårt fritidshem.

Här stöttar vi och utmanar barnen för att ge de bästa förutsättningarna till ett livslångt lärande.

Om ditt barn kommer till skolan på morgonen innan skolstart får barnet vara tillsammans med kompisar på fritids. Några äter frukost ihop i matsalen och andra pysslar med något på sin avdelning.
Engagerad personal finns med både i matsal och på de olika avdelningarna. För några elever erbjuds därefter läxhjälp.

När skolklockan sedan ringer in 08:20 är det dags för skoldagen att börja i barnens klassrum. Glada och trygga lärare hälsar barnen välkomna för att sedan starta dagens första lektion. I klassrummen jobbas det flitigt med såväl svenska som matematik och andra ämnen. Givetvis har barnen också musik, idrott och även slöjd för årskurs tre.

Som hjälpmedel erbjuder vi Ipads, tyngdtäcke, sittkuddar och annat.
Efter en lektions arbete är det dags för en välbehövlig rast. Vår fina skolgård bjuder in till massor av lek. Vi har dessutom rastaktiviteter som är frivilliga för barnen att delta i. Zumba, dansstopp och bananpjätt är favoriter bland barnen.

När nästa arbetspass är avklarat i klassrummen avnjuter vi en god och vällagad lunch tillsammans på Restaurang Rutger. Därefter tar lektionerna åter vid. Några barn får även möjlighet att arbeta i en mindre undervisningsgrupp eller hos speciallärare. Ännu en härlig rast väntar och såväl fotboll som kompisgungor och sandlådan används flitigt.
Efter barnens sista lektion för dagen har klockan blivit 13:40 och det är dags att antingen bli hämtad för att gå hem eller så finns fritids som tar emot barnen.
På eftermiddagen är det ofta barnens önskemål som styr verksamheten. Pyssel, lekar, skapande och utevistelse gör barnens slut på skoldagen till härliga stunder med kompisar. Givetvis bjuds det på mellanmål i matsalen.

Vi vill gärna ha en öppen dialog med er vårdnadshavare så att vi tillsammans kan arbeta för era barns bästa, så kom in eller ring så bokar vi ett möte.

Välkommen till Rutgerskolan, och början på ditt barns livslånga lärande.

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en ny grundskola (F-9)* inklusive anpassad grundskola och idrottshall på Västeräng. Verksamheten planeras sätta igång höstterminen 2026.

Det medför att Rutgerskolan kommer att bedriva sina verksamhet fram till dess att den nya skolan på Västeräng öppnar.

*Förskola till årskurs 9.

 

Kontaktuppgifter till Rutgerskolan

Administratör: Charlotte Pilhamre
charlotte.pilhamre@skurup.se eller 0411-536280

Rektor: Rosita Alexandersson
rosita.alexandersson@skurup.se eller 0411-536324

Fritidshem

På Rutgerskolans fritidshem går runt 240 elever. Fritidshemmet är uppdelat på fem olika avdelningar. Elever i årksurs 4-6 på Prästamosseskolan har sin fritidstillhörighet på Rutgerskolan.

Tillsammans strävar vi efter att ha en gemensam samsyn på allas lust till lärande och att våra elever ska känna trygghet och trivsel på sina fritidshem.

Vårt mål är att eleverna ska känna glädje och trivas samt utvecklas till självständiga individer. Vi vill stärka elevernas upptäckar- och skaparglädje. Eleverna ska få utlopp för sin lek på ett positivt sätt.
Vår verksamhet planerar vi utifrån Skolverkets läroplan för fritidshemmet.

Öppning och stängning

  • Vi öppnar klockan 06:00 på Bullerbyn och Saltkråkan och erbjuder lugna aktiviteter fram till frukosten.
  • Frukost serveras klockan 07:30 i matsalen. Därefter går alla barn ut en stund innan skolan börjar.
  • Efter skoltid startar vi med upprop och därefter erbjuds varierande aktiviteter.
  • Mellanmål serveras från klockan 14.00.
  • Sammanslagning av avdelningar påbörjas ca klockan 16.30.
  • Verksamheten stänger klockan 18:00.

Bullerbyn förskoleklassen: 0738 - 560762

Körsbärsdalen årskurs 1: 0738 - 560095

Saltkråkan årskurs 2: 0738 - 560776

Fritids Fältet årskurs 3–6: 0705 - 608450

Fritids Kusten årskurs 3–6: 0738 - 560779

Lönneberga anpassat fritidshem: 0738 - 560042

Rutgerskolans lokala elevhälsa

Den lokala elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande med skolans elever.

Hur du anmäler frånvaro

 

Frånvaroanmälan görs via Quiculums app eller via telefon på telefonnummer: 0411-536339 innan första lektionens start.

 

Frånvaroanmälan kan endast göras för den aktuella dagen och de två kommande dagarna. Som vårdnadshavare kan du antingen anmäla ditt barn som frånvarande hel dag eller vilka tider som ditt barn är frånvarande (till exempel vid tandläkarbesök).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan