Stäng

Tillgänglighetsredogörelse

Webbplatsen Skurup.se har en redogörelse för tillgänglighet enligt webbdirektivet (WCAG).

Person i rullstol, böjer sig under ett staket, vegetation.

Digital tillgänglighet är lika viktigt som den fysiska. Alla har nytta inkluderande innehåll.

Tillgänglighet för Skurup.se

Skurups kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Skurup.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av det skapade innehållet på webbplatsen inte är helt tillgängligt.

 • Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Skurup som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via kansli@skurup.se.

 • Vi svarar normalt inom 48 timmar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service utifrån de tekniska kraven.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Brister kan finnas vissa i publicerade PDF-dokument. Detta innefattar bland annat kallelser, protokoll, planer med mera. Vi åberopar orimlig börda för dessa dokument. Detta berör bland annat äldre detaljplaner vars original inte längre finns att tillgå eller liknande situationer.

Vissa sidor kan tillfälligt innehålla vissa brister i innehållet.


Oskäligt betungande anpassning

Skurups kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Kartor och innehåll från tredje part.
 • Vissa dokument utifrån ett tekniskt perspektiv.


Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartor och vissa digitala tjänster från tredje part.

Hur vi testat webbplatsen

Enligt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats. finns det många verktyg att testa webbplatser med, men inget är heltäckande.

 • Vi har gjort en självskattning (intern testning) Länk till annan webbplats. av Skurup.se, samt stickprovpå vissa sidor på nivå tre (3) och fyra (4) i strukturen.
 • Vi använder oss av företaget Adobes testverktyg för PDF-dokument.
 • Vi testar Skurup.se med tjänsten Accessmonitor, som skapar rapporter.
 • Vi använder Web.dev, en tjänst från Google, för test av tillgänglighet samt sidans uppladdningstider.
 • Vi använder oss av Sitevisions inbyggda kontroll för innehåll som publiceras på webbsidor.

Övrigt

Senaste bedömningen gjordes den 2023-10-06

 • Rapport publiceras senast 1 december 2023.
 • Webbplatsen publicerades den 2023-10-09.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-10-03
 • Nästa uppdatering sker vecka 30 2024

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan