Stäng

Pågående detaljplaner

På denna sida hittar du detaljplaner som är under arbete.

Pågående planarbete

Nedan listas detaljplanerna som är under granskningsskede, samrådsskede och antagandeskede. Klicka på en specifik för mer information.

Observera att informationen här på sidan är under bearbetning. Om du inte får den information du söker är du alltid välkommen att kontakta planenheten på mejl: planenheten@skurup.se.

Kommande detaljplaner

Nedan listas detaljplanerna som är under framtagande.

 • Flerbostadshus om 2-3 våningar samt radhus norr och söder om Västergatan. Ca 45 bostäder.
 • Byggstart preliminärt 2025.
 • Framtagande av samrådshandlingar pågår.
 • Verksamhetsmark för lätt industri.
 • Skurups kommun är fastighetsägare.
 • Byggstart inte fastställd.
 • Framtagande av samrådshandlingar pågår.
 • Flerbostadshus om 3-4 våningar.
 • Stjernplan AB är fastighetsägare.
 • Byggstart inte fastställd.
 • Framtagande av samrådshandlingar pågår.
 • Upp till cirka 30 lägenheter.
 • Skurups kommun är fastighetsägare.
 • Byggstart inte fastställd.
 • Framtagande av samrådshandlingar pågår.
 • Cirka 20 parhus med ett ekologiskt boende som tema, fokus på självförsörjning.
 • Vegli Fastigheter AB är fastighetsägare.
 • Byggstart inte fastställd.
 • Framtagande av samrådshandlingar pågår.
 • Konceptboende för äldre och villor, cirka 40 bostäder.
 • ViBoGård är byggentrepenör.
 • Byggstart inte fastställd.
 • Framtagande av samrådshandlingar har påbörjats.

Kontakta planenheten

vid frågor om översiktsplan, detaljplaner och planprocessen
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: