Stäng

Behandling av personuppgifter

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna ge råd och stötta medborgare gällande budget, skuldrådgivning och privatekonomi i enlighet med Socialtjänsten.

Svart skärmbild med webb-kod.

Skurups kommun hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vilka uppgifter samlas in?

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering. Insamlade personuppgifter som behandlas sker med stöd av Socialtjänstlagen.

Dataskyddsförodningen gäller

Skurups kommun hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt.

Allmän information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på sidan Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakta dataskyddsombudet

Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

 

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för att bedöma, utreda och besluta om barn och ungas behov av stöd och skydd, verkställa behov av beslutade insatser samt för att bedöma och utreda uppdrag från Tingsrätten vad gäller vårdnad, boende och umgänge.

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering.

De personuppgifter som kan behandlas för detta ändamål är:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • omdömen
 • ekonomisk information
 • hälsoinformation

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av Myndighetsutövning i enlighet med Socialtjänstlagen, Föräldrabalken och Lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Personuppgifterna kommer att lagras i vårt verksamhetssystem Treserva, i verksamhetssystemet Journal digital samt i fysiskt närarkiv.

Personuppgifterna kommer att hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen, individ- och familjeomsorg.

Gallring av personuppgifter sker 5 år efter avslutat ärende, bortsett från personer födda dag 5, 15, 25 i månaden, som bevaras av forskningsskäl. Personuppgifter gällande alla placeringar bevaras. Personuppgifter som rör Familjerätt bevaras. Gallring i det fysiska närarkivet sker efter 2 år.

Inleds ingen utredning utan förhandsbedömningen läggs ner blir enbart personuppgifter sökbara via digital kronologisk pärm. Inte sökbar på personnummer. Gallring sker 2 år efter avslutad förhandsbedömning.

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg som kan kontaktas via kansli@skurup.se.

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna ge råd och stötta medborgare gällande budget, skuldrådgivning och privatekonomi i enlighet med Socialtjänstlagen.

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering.

De personuppgifter som behandlas vid budget och skulrådgivning är:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • epost
 • telefonnummer
 • ekonomisk information (inkomster och skulder samt skuldutdrag från Kronofogden).

Personuppgifterna lagras i verksamhetssystemet Boss+.

Personuppgifter kommer att hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen, Individ- och familjeomsorg.

Gallring av personuppgifter görs efter 5 år då ärenden förvaras i pärm i närarkivet. Personuppgifter i Boss+ gallras 1 månad efter ärendet avslutas.

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för Individ och Familjeomsorg som kan kontaktas via kansli@skurup.se.

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för att utreda behovet av och rätten till försörjningsstöd utifrån ansökan.

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • ekonomisk information
 • information om omfattas av sekretess/tystnadsplikt

Personuppgifterna lagras i verksamhetssystemet Treserva.

Personuppgifter kommer att hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen, Individ- och familjeomsorg.

Gallring av personuppgifter görs 5 år efter avslutat ärende, bortsett från personer födda dag 5, 15, 25 i månaden, som bevaras av forskningsskäl.

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för Individ och Familjeomsorg som kan kontaktas via kansli@skurup.se.

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för att fastställa faderskap/föräldrarskap för barn där föräldrarna inte är gifta.

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är:

 • namn
 • födelsedatum
 • personnummer
 • adress
 • information om omfattas av sekretess/tystnadsplikt

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av Rättslig förpliktelse i enlighet med Föräldrabalken.

Personuppgifterna kommer att lagras i vårt verksamhetssystem Treserva.

Personuppgifterna kommer att hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen, individ- och familjeomsorg.

Personuppgifterna bevaras.

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg som kan kontaktas via kansli@skurup.se.

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna utreda och besluta om särskilt förordnade vårdnadshavare, där familj eller person kontrakteras som familjehem.

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • information som omfattas av sekretess/tystnadsplikt

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av avtal i enlighet med Socialtjänstlagen.

Personuppgifterna kommer att lagras i Treserva (verksamhetssystem) samt i fysisk akt.

Personuppgifterna kommer att hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen, individ- och familjeomsorg.

Gallring av personuppgifter sker efter 5 år efter avslutat ärende, bortsett från personer födda dag 5, 15, 25 i månaden, som bevaras av forskningsskäl.

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg som kan kontaktas via kansli@skurup.se.

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för att bedöma, utreda och besluta om barn och ungas behov av stöd och skydd, verkställa behov av beslutade insatser samt för att bedöma och utreda uppdrag från Tingsrätten vad gäller vårdnad, boende och umgänge.

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering.

De personuppgifter som kan behandlas för detta ändamål är:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • omdömen
 • ekonomisk information
 • hälsoinformation
 • information som omfattas av sekretess/tystnadsplikt

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av Myndighetsutövning i enlighet med Socialtjänstlagen, Föräldrabalken och Lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Personuppgifterna kommer att lagras i vårt verksamhetssystem Treserva, i verksamhetssystemet Journal digital samt i fysiskt närarkiv.

Personuppgifterna kommer att hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen, individ- och familjeomsorg.

Gallring av personuppgifter sker 5 år efter avslutat ärende, bortsett från personer födda dag 5, 15, 25 i månaden, som bevaras av forskningsskäl. Personuppgifter gällande alla placeringar bevaras. Personuppgifter som rör Familjerätt bevaras. Gallring i det fysiska närarkivet sker efter 2 år.

Inleds ingen utredning utan förhandsbedömningen läggs ner blir enbart personuppgifter sökbara via digital kronologisk pärm. Inte sökbar på personnummer. Gallring sker 2 år efter avslutad förhandsbedömning.

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg som kan kontaktas via kansli@skurup.se.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan