Stäng

Nätverk och samarbeten

Här får du information om olika forum, närverksträffar och samarbeten vi har för att stärka näringslivet i kommunen.

hav, vågor, segelbåt

Aktiviteter och arrangemang

Vi försöker att via olika kanaler skapa dialog och sprida information. Vi gör även många företagsbesök. Har du tips på viktiga händelser i ert företag, er bransch eller annat som kan vara utan allmänintresse så är du välkommen att kontakta näringslivsansvarig.

Nedan listas vad som är aktuellt under året inom näringsliv i kommunen.

Näringslivsenheten gör kontinuerligt besök hos företag i kommunen. Syftet med att besöka företagen i vardagen är att bygga relationer samt att öka kunskapen och förståelsen för deras villkor och förutsättningar. Näringslivsenheten vill lyssna in synpunkter, framtidsplaner och övriga tankar, men även vilka förväntningar företagen har på kommunen och vad som kan bli bättre.

Skurups kommun anordnad frukostträffar regelbundet. Detta är en möjlighet för dig som har företag i kommunen att bredda ditt nätverk, inspireras och ta del av intressanta ämnen och föreläsare. Anmäl dig till kommande näringslivsfrukost. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler ni er till vårt nyhetsbrev. Öppnas i nytt fönster. Då kommer ni få nyheter och information om näringslivet i Skurups kommun eller inbjudningar till företagsfrukostar eller andra näringslivsevenemang. I nyhetsbrevet lyfter vi stort som smått som rör näringslivet i kommunen samt delar med oss av nyheter och aktuella frågor.

Skurups kommuns näringslivsfest är ett årligt evenemang där kommunens företag har chansen att ses under festliga former. Under kvällen delas fina utmärkelser ut till företag som på olika sätt berikar kommunens näringsliv. Priset till årets Skurups ambassadör delas även ut.

Nästa näringslivsfest blir i 24 maj 2024. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, då får du inbjudan till kommande fest.

För att Skurups kommun ska fortsätta att utvecklas behövs olika marknadsföringsinsatser. Som en del av Skurups kommuns marknadsföringsstrategi, har man ett nätverk av ambassadörer för att sprida det goda budskapet om Skurup.

Syftet med ambassadörspriset är att lyfta fram personer/företag/föreningar som aktivt verkar för Skurups kommun i positiv anda. Ambassadörspriset instiftas för att belöna en eller flera personer/företag/förening bosatt/bosatta i Skurups kommun som berikat näringslivet i kommunen

Skulle du vilja nominera en person, förening eller företag?

Det går bra att lämna in förslag till Ambassadörspriset. Förslaget ska lämnas in skriftligt på mejl alternativt post till näringslivsansvarig i kommunen.

 • Priset är på 3 000 kronor och kan inte sökas, det går endast att nominera kandidater. Nominering pågår under perioden 1 januari till och med 31 mars årligen
 • Ambassadörspriset delas ut i samband med Årets Näringslivsfest. Om inte det är möjligt sker utdelning på nationaldagen.
 • Ambassadörspristagaren ska ha gjort en särskild insats för Skurups kommun, satt Skurup i fokus och i olika sammanhang ha gett sin positiva bild av Skurups kommun. Ambassadörspristagaren ska förtjäna en speciell utmärkelse.
 • Bland Ambassadörerna kan det finnas idrottsprofiler, personal, företagare, konstnärer och andra förtjänstfulla och respekterade personer inom sina respektive område.
 • Ambassadörspriset ska gå till den person, som med god ambassadörsanda och ett gott värdskap, aktivt arbetat i sitt nätverk och i sin omgivning.
 • Att vara ambassadör är ett uppdrag och uppgiften är att när tillfälle ges, i sin dagliga gärning och inom sitt verksamhetsområde, framhålla Skurup på ett positivt sätt.

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkätundersökning om villkoren och förutsättningarna för att driva företag. Enkäten är landets största attitydundersökning bland företagare och ett av de främsta verktygen för att sätta fokus på näringslivsfrågorna lokalt. I årets mätning är det sammanfattande omdömet för det lokala företagsklimatet i Skurup 3,8 vilket gör att Skurup hamnar på plats 9 i Skåne, bäst i sydöstra Skåne och på plats 4 jämfört med kommunerna i Malmö Lundregionen. Genomsnittet för Skåne är 3.6 och för Sverige 3,5. 85 företag i Skurups kommun har svarat på frågor om hur de upplever hur det är att driva företag i kommunen.

"- Svaren från företagen ger oss indikation på vad som är bra och vad som vi kan bli bättre på. Företagen upplever att det är lättare att komma i kontakt med våra handläggare och handläggningstiden framstår som rimlig. Mest har vi tappat i frågorna om tillgång till relevant kompetens och skolans kontakter med det lokala näringslivet men vi ligger totalt sett ändå något över Sverigesnittet i nästan alla frågor", säger Sahand Kousha, f.d näringslivsansvarig, Skurups kommun.

Företagens högst prioriterade åtgärder i Skurup är:

 • Minskad brottslighet och ökad trygghet
 • Bättre dialog mellan kommunen och företagen
 • Kortare handläggningstider
 • Fler bostäder
 • Lägre kommunala avgifter

Som ett led i detta fokuserar vi just nu på bland annat:

Minskad brottslighet och ökad trygghet

Skurups kommun tar ytterligare kliv i det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet för att på bästa sätt kunna möta den nya lagen som träder i kraft den 1 juli 2023, Lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Kommunen kommer att inkludera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet framöver.

Upphandling - nytta och möjligheter till bra affärer!

Kommunen har under det senaste året bjudit in till upphandlingsskola, informationsmöte inför upphandling av byggtjänster, utökat och anställt ytterligare en upphandlare så fr o m juni finns det två upphandlare anställda på Skurups kommun. Inför 2023 inrättade kommunen även ett Upphandlingsutskott med ansvar för upphandlingsfrågorna.

Bättre dialog mellan kommunen och företagen

Kommunen genomför regelbundet näringslivsfrukostar med aktuella tema, företagsbesök och specifika möten efter behov t ex möte för företag på Skurup Handelsplats för att prata om trafiksituationen, möten med näringslivsråd, arrangerar näringslivsfest och mycket mer.


Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska verka för god företagsutveckling och nyinvesteringar. Vidare ska rådets verksamhet bidra till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och branschutveckling. Ett gott företagsklimat bidrar till marknadsföringen av Skurups kommun.

Mer information om näringslivsrådet finner ni här.

Samarbeten

Nedan listas olika aktörer som lyfter fram företagarandan i kommunen.

Företagarna Skurup

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. Man erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. Oavsett hur företagaren definierar framgång. Läs mer om företagarna och lokalavdelningen i Skurups kommun här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantbrukarnas Riksförbund – LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. LRF har en lokalgrupp som organiserar lantbrukare i Skurups Kommun. För kontakt besök LRF:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MalmöLundregionen

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

År 2035 är målsättningen att MalmöLundregionen är hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö och näringslivsklimat. Med gemensamma krafter samarbetar kommunerna inom MalmöLundregionen för att genomföra insatser som vidareutvecklar regionen ur ett helhetsperspektiv.

Läs mer om MalmöLundregionen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta näringslivsenheten

om du har frågor eller synpunkter om kommunens näringsliv
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: