Stäng

Hemtjänst

Hemtjänsten är en viktig resurs för att nå målet att bo självständigt under trygga förhållanden.

Två personer som går på en väg, bebyggelse, solsken och vegetation.

Förstärkning och komplettering

Hemtjänsten ska innebära en förstärkning och komplettering av den enskildes egna möjligheter och inte innebära att man tar över uppgifter och ansvar. Insatserna i hemtjänsten kan delas in i uppgifter av servicekaraktär och uppgifter av omvårdnadskaraktär.

Serviceuppgifter

Med serviceuppgifter avses praktisk hjälp med hemmets skötsel, städning och tvätt, hjälp med inköp och andra viktiga ärenden. Med omvårdnad avses de personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Det kan handla om hjälp att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien.

Hjälp hela dygnet

Du kan beviljas hjälp dygnet runt var du än bor i kommunen. För detta betalar du en avgift varje månad.

Ansökan

Vill du ansöka om hemtjänst kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område - se hjälp i hemmet, kommunens biståndshandläggare.

Hemtjänstområden

Hemtjänsten i Skurup består av tre geografiska områden: Norr, Söder och Öster. Personalen utgår från en gemensam lokal i Skurups tätort med adress Kyrkogatan 31.

Område Norr
Enhetschef: Åsa Mårtensson, telefon: 0411–53 64 25
Grupplokal Norr, telefon: 0411–53 61 63
Planerare Norr
Telefontid mån-fre 08.00 – 10.00, telefon: 0411-53 61 68

Område Öster och hemteamet
Enhetschef: Naida Mahmutovic, telefon: 0411-53 81 03
Grupplokal Rydsgård, telefon: 0411-53 81 15
Grupplokal Skivarp, telefon: 0411-53 82 42
Planerare Öster
Telefontid mån-fre 08.00 – 10.00, telefon: 0411-53 82 08

Område Söder
Enhetschef: Fredrik Hammarqvist, telefon: 0411-53 64 26
Grupplokal Söder, telefon: 0411-53 61 79
Planerare Söder
Telefontid mån-fre 08.00-10.00, telefon: 0411-53 61 67

Nattpatrullen
Enhetschef: Jessica Rosdahl, telefon: 0411-53 60 68

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: