Stäng

Föreningslivet i Skurups kommun

Skurups kommun har ett rikt föreningsliv som bidrar till att skapa en meningsfull fritid.

För Skurups kommun är det lokala föreningslivet viktigt och fyller en viktig funktion i kommunen. Kommunen vill med sina stödjande insatser till föreningar, i form av bland annat föreningsbidrag och tillhandahållandet av funktionella anläggningar, skapa goda förutsättningar för ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsutbud i kommunen.

Barn håller i ett rep, äng,