Stäng

Synpunkter och klagomål

Vi som arbetar på Skurups kommun vill hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. När du lämnar synpunkter eller klagomål får vi viktig information om vår verksamhet. Det ger en möjlighet för oss att förbättra arbetet samt ger viktig information till kommunledningen och politiken.

Hur lämnar jag synpunkter eller klagomål?

Du kan framföra dina synpunkter eller klagomål personligen, per telefon, via e-formuläret eller skriftligen. För skriftliga synpunkter/klagomål finns synpunktsbladet som finns i kommunhuset samt på biblioteket. Du har möjligheten att vara anonym, men nackdelen är att då kan vi inte ta kontakt med dig och berätta hur vi följer upp dina synpunkter/klagomål.

Hur hanterar ni synpunkter och klagomål?

Vi hanterar synpunkter och klagomål fortast möjligt. Om ärendet är mer omfattande ska du hållas underrättad om handläggningens gång. Vi har som mål att försöka lösa problemet i den verksamhet där det uppstår. Oftast går det att lösa problemet, om det är av enkel art eller ett missförstånd, genast. Vi kan oftast förklara vad det är som blivit fel eller varför ett visst beslut har fattats.

Men det går också att vända sig till någon annan än den närmast berörda personalen eller verksamhetschefen.

Fyll inte i detta om du vill vara anonym

Jag vill få svar av: * (obligatorisk)
Jag vill få svar av:Vad är ett klagomål?

 

Med klagomål menar vi ett klart uttryckt missnöje med vår service eller våra tjänster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: