Stäng

Extraordinärt stöd

Här hittar du information om extraordninärt stöd.

Du hittar också information om hur fristående förskolor och skolor ansöker om tilläggsbelopp.

Vattenfontän i förgrunden med en grå byggnad med bred vit trappa i bakgrunden.

Tilläggsbelopp, extraordinärt stöd

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan söka tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder. För elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Ansökningar om tilläggsbelopp behandlas utifrån Skollagen 16 kap.54 §.

Extra ordinära stödinsatser

Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet. Det handlar om omfattande åtgärder som väsentligt avviker från det förskolan eller skolan ska göra inom grundbeloppet eller för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning och för dessa insatser kan enskilda huvudmän ansöka om ett tilläggsbelopp.

Villkor för tilläggsbelopp

Ett barn eller en elev har alltid rätt att få det särskilda stödet som hen behöver oavsett om verksamheten beviljas tilläggsbeloppet eller inte. Förskolan eller skolan kan därför inte neka barnet eller eleven stöd med hänvisning till att tilläggsbelopp inte har lämnats.

Tilläggsbeloppet ska alltså inte gå till särskilt stöd utan till extraordinära stödåtgärder utöver särskilt stöd. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Lag (2016:550).

Kontaktuppgifter

Ingela Mårtensson, chef centrala barn- och elevhälsan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: