Stäng

Avgifter och regler inom förskola

Här hittar du information om vilka regler som gäller för barnomsorgen samt hur avgiften beräknas.

Regler för barnomsorgen

Kommunen erbjuder förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i olika former för barn i åldern ett till tolv/tretton års ålder. Omfattningen bedöms utifrån vårdnadshavares arbetstid, studietid eller utifrån barnets egna behov. Detta regleras i Skollagen 8 kap.

Vid arbete eller studier

Vid arbete eller studier är vistelsetiden på förskolan vårdnadshavares eller sammanboendes arbetstid/ studietid inklusive färdtid till och från arbetsplatsen/utbildningsenheten.

För de vårdnadshavare som arbetar som timvikarie gäller att dagarna de arbetar är vistelsetiden vårdnadshavares arbetstid. De dagar vårdnadshavaren inte arbetar erbjuds förskola 15 timmar i veckan förlagd på 5 timmar per dag tisdag-onsdag-torsdag mellan kl. 09.00-14.00. Lunch ingår.

Har förälder/vårdnadshavare kvällspass får man inte lämna kl. 09.00-14.00.

Barn till aktivt arbetssökande vårdnadshavare erbjuds plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Vistelsen är förlagd till tisdag – onsdag - torsdag, 5 timmar per dag mellan kl. 09.00-14.00. Lunch ingår.

Vid föräldraledighet

Vid föräldraledighet erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka till ett reducerat pris. Vistelsetiden är förlagd mellan tisdag-onsdag-torsdag, 5 timmar per dag mellan kl. 09.00-14.00. Lunch ingår. Barnen lämnas inte på skollov.

Föräldraledighet inklusive lovtillsyn innebär att vårdnadshavare som vid föräldraledighet väljer att ha barn kvar på förskolan på skollov, betalar full avgift för lovperioden. Alltså för alla dagar under lovet, oavsett dagar barnet vistas på förskolan.

När du gjort ditt val gällande tillsyn under föräldraledighet, gäller detta val under hela föräldraledighetens period.

Allmän förskola

Allmän förskola finns tillgänglig för barn mellan tre och fem år under perioden 16 september till och med 31 maj. För treåringarna startar den allmänna förskoleperioden hösten de fyller tre år.

De barn som endast nyttjar allmän förskola vistas där 5 timmar per dag förlagd tisdag – onsdag - torsdag mellan kl. 09.00-14.00. Lunch ingår. Denna tid är avgiftsfri.

De barn som har behov av mer omsorgstid på grund av vårdnadshavarnas arbete/studier, får en reduktion på avgiften med 3/8 avdrag under perioden 16 september till den 31 maj. Avgiften styrs då av hushållets gemensamma bruttoinkomst oberoende av relationsstatus till barnen.

Vid semester, lov eller motsvarande ledighet för någon av föräldrarna eller sammanboende, får barnet inte vistas i förskoleverksamheten.

Avgifter

Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg tillämpas i Skurups kommun. Det innebär att ett tak sätts för de avgifter som föräldrarna betalar. Yngsta barnet räknas som barn nummer ett.

Maxtaxan förändras från år till år men avgiften baseras på hushållets bruttoinkomst per månad.

  • Barn ett: 3 % av inkomsten
  • Barn två: 2 % av inkomsten
  • Barn tre: 1 % av inkomsten
  • Barn fyra: Ingen avgift

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande årsinkomsten är dina beskattningsbara inkomster, som till exempel lön, föräldrapenning och sjukpenning. Däremot ingår inte studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag när månadsavgiften beräknas.

Preliminär avgift beräknas utifrån hushållets bruttoinkomster per månad (totala inkomster före skatt och avdrag). Korrigering av avgiften till korrekt belopp görs i inkomsjämförelsen. Inkomster för sammanboende vuxna ingår i respektive hushålls totala inkomstuppgifter.

 

Kontakt

Angelica Svensson, administratör

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan