Stäng

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TGR) ett samverkansorgan till kommunen.

Parkeringsplats för rullstolsanvändare

En bildtext till bilden

Tillgänglighetsrådet representeras av handikapporganisationer i Skurups kommun.
Tillgänglighetsådet är ett referensorgan till kommunfullmäktige.

Tillgänglighetsrådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Tillgänglighetsrådets uppgifter är följande:

  • Hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service med mera, till exempel färdtjänst, bostäder, arbete och sysselsättningsmöjligheter, hjälpmedelsservice, medicinsk rehabilitering, dagcenter, hemservice, förskoleverksamhet, utbildning, fritidsverksamhet.
  • Följa förändringar i efterfråga av samhällets service.
    Samla in funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter.
  • Följa den allmänna utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya intentioner).
  • Påtala önskemål och motivera resursförstärkning hos vederbörande huvudman
  • Ge ledande information om resurser till allmänheten och i synnerhet till de med funktionsnedsättning.
    Vara interkommunal remissinstans t.ex. i planeringsfrågor och ritningsgranskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: