Stäng

Bygglovsavgifter

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad tar ut en avgift för att behandla din ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan.

Litet trähus med rött tak på en svart miniräknare. Ofokuserad vit bakgrund

Ny taxa från och med 1 februari 2024

Kommunfullmäktige har beslutat om ny bygglovstaxa som gäller från och med den 2 februari 2024.

Vad är en taxa?

Taxan är kommunens verktyg för att få täckning för de kostnader som är relaterade till sin myndighetsutövning. Den taxa som gäller för stadsbyggnadsnämndens verksamhet beslutas av kommunfullmäktige.

Grundbeloppet ändras årligen

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med konsumentprisindex (KPI). Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: