Stäng

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har ansvar för ledningen och planeringen av förvaltningarna samt uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhetsmål.

Kommunstyrelsen sammanträder 10 gånger per år.