Stäng

Vedeldning

Läs om vedeldning i hushåll, lokala föreskifter och tips.

vedtrave

Trivseleldning eller eldning för uppvärmning

För att elda säkert och undvika störningar för omgivningen är det bra att ha rätt kunskap och bra utrustning. Braskamin ska inom tätbebyggelse inte användas som huvudsaklig uppvärmningskälla utan ska endast användas för trivseleldning, det vill säga eldning vid enstaka tillfällen, för att minska utsläppen av farliga partiklar. Vedpanna och vedkamin ska vara miljögodkänd och gärna P- och/eller Svanenmärkt.

Om du använder ved som huvudsaklig uppvärmningskälla så behöver vedpannan uppfylla vissa regler eller vara kopplat till ackumulatortank. En vedpanna avger mycket värme på kort tid vilket kan fördelas över huset över längre tid med hjälp av en ackumulatortank. Koppling till ackumulatortank och med rätt dimensionering kan det räcka med en eldning per dygn vilket också minskar utsläppen.

7§ Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna som inte uppfyller Boverkets byggregler BFS 1998:38 eller inte är försedd med ackumulatortank är från och med år 2005 inte tillåtet under tiden 1 juni-15 augusti inom område med detaljplan. Undantag gäller vid strömavbrott.

8§ För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Som bränsle får endast ved, pellets, briketter och liknande bränslen användas. Observera att plast, spånskivor, målat eller tryckimpregnerat virke, eller annat liknande material samt avfall får inte eldas.

Elda rätt

Innan man installerar en anordning för eldning ska man ta reda på om den är miljögodkänd. Installationen kräver oftast bygglovsansökan eller anmälan enligt PBL. Kontakta Myndigheten för miljö och bygg och fråga vad som gäller.

När eldning inte sker på rätt sätt eller i undermåliga anläggningar kan det skapa oro för hälsoeffekter och utsläpp. I första hand är det människor med astmatiska eller andra luftvägsbesvär som drabbas. Klagomål kan också gälla lukt och nedsmutsning.

Tips

  • Använd inte fuktig ved. Veden måste normalt torka minst ett halvår efter avverkningen.
  • Elda aldrig med avfall eller bränsle som innehåller målarfärg eller lösningsmedel.
  • Elda med tillräcklig lufttillförsel.
  • Få snabbt ordentligt fyr och hög temperatur i eldstaden. Tänd med torra stickor, papper eller liknande och låt elden ta sig i finhuggen ved innan du fyller på vedmagasinet. Följ de eldnings- och skötselinstruktioner som finns för just din anläggning.
  • Se till att ha en ordentlig glödbädd varje gång du fyller på vedmagasinet. Raka ihop glödbädden. Stapla veden så att ett litet mellanrum finns mellan vedträna för att få ordentlig luftinblandning.
  • Kontrollera eldningen från din anläggning genom att gå ut och titta på röken ur skorstenen. Röken ska absolut inte vara svart eller gul. Vid ofullständig förbränning bildas svart rök. Gul rök innehåller mycket tjärämnen.
  • Pyrelda inte. Se till att det alltid finns tillräckligt med luft till förbränningen. Följ de rekommendationer som finns för din anläggning. Om sådana inte finns så håll tilluftsspjäll och rökgasspjäll tillräckligt öppna, hellre för mycket luft än för lite.

 

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: