Stäng

Rådgivning och tips

All energianvändning påverkar miljön mer eller mindre. Den svenska energipolitikens mål är att skapa villkor för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Släntsmalbi, insekt, grönt blad

Släntsmalbi, en kommunal ansvarsart för Skurups kommun. Foto: Krister Hall, SLU Artdatabanken

Behöver du hjälp?

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst på kommunen som finns för dig som bor i Skurups kommun, har en förening eller ett företag. Rådgivaren ger dig tips på hur du kan spara på energi och sänker dina energikostnader. Tjänsten stöds ekonomiskt av Statens energimyndighet.

Frågorna som besvaras kan handla om exempelvis:

  • Uppvärmningsalternativ
  • Energieffektivisering
  • Transporter
  • Klimatpåverkan
  • Solceller, med mera

Driver du ett företag?

Om du driver ett företag finns det även möjlighet att rådgivaren kan göra ett platsbesök där vi tillsammans gör en energigenomgång av verksamheten. Om intresse finns kan rådgivaren även föreläsa kring exempelvis energieffektivisering och solceller.

Vårens evenemang

Nedan listas vårens event inom miljo och klimat i Skurups kommun. Välkommen!

”Fem vildbin är fler än fyra plastflaskor” - Ett föredrag om miljö och hållbarhet

Tid: 7 februari kl. 16.00

Plats: Abbekås bibliotek, Idrottsvägen 13 i Abbekås

Förstår vi värdet av vårt dricksvatten? Hur ser plastflaskans livscykel ut? Föredraget syftar till att skapa medvetenhet om hur en typ av konsumtion kan påverka miljön. Föredragande: Teréz Palffy, miljöhandläggare från Skurups kommun.

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Hitta klimatsmarta åtgärder på ditt företag, ett första steg för att minska klimatpåverkan från ditt företag ( OBS! inställt )

Tid: Den 22 februari 2024 kl. 11.00-12.00. Fika serveras från 10.30. Sedan gemensam lunch för de som vill, på restaurang Sara på egen bekostnad.

Plats: Kommunhuset Skurup, adress Stora Torggatan 4. Lokalen Akka.

Välkommen till en kurs där du kommer att få en uppfattning vad ditt företag har för klimatpåverkan och vad du har för möjligheter att påverkan ditt företags klimatpåverkan. Vi undersöker också vilka typer av stöd det finns för att hjälpa med att minska företagets klimatpåverkan. Målet med kursen är att du som deltagare ska få en övergripande kunskap om klimatpåverkan från lantbruk i stort och vad du på ditt företag har för möjligheter att påverka ditt företags klimatpåverkan. Ett exempel är att söka stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet i mars 2024.

Föredragande är Max Jamieson. Max är energirådgivare främst inom lantbruk men även andra företag. Han har länge jobbat inom Greppa Näringen med rådgivning. Han har även jobbat med klimatklivet, biogasproduktion på lantbruk och företagsrådgivning mer generellt inom lantbruk.

Anmälan: Senast 19 februari genom att skriva e-postmeddelande till terez.palffy@skurup.se eller ringa på 0738-56 00 82. Välkommen att ta kontakt även vid frågor.

Målgrupp: Lantbrukare i Skurups kommun med omnejd. Sprid gärna vidare till andra.

Arrangörer är Skurups kommun och Länsstyrelsen Skåne via Greppa Näringen

Välkommen!

Vill du veta mer?

 

Kontakta energi - och klimatrådgivningen

om du har energi - och klimatfrågor. Besök efter överenskommelse per telefon eller via e-post.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: