Stäng

Tillstånd och regler

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplaner och som upplåtits för sina ändamål. Grundprincipen är att allmänheten ska ha fritt tillträde till allmän plats. Utöver all allmän plats ska även vissa andra platser anses vara offentlig plats enligt Skurups kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Serviceförvaltningen är kommunens förvaltare av bland annat allmän plats, vilket innebär att förvaltningen kan upplåta offentlig plats till exempelvis konserter, evenemang, försäljning, byggetableringar med mera.

En bildtext till bilden

Ordningslagen styr

Ordningslagen styr hur markupplåtelsen ska gå till och lagen utgår från begreppet offentlig plats. Det innebär att i princip all användning av mark som antingen är allmän plats eller har beslutats utgöra offentlig plats kräver tillstånd från polismyndighet. Det finns enstaka undantag när tillstånd inte krävs.

Följande typer av upplåtelser kräver alltid polistillstånd för att använda offentlig plats:

  • Byggetableringar, upplag, liftar, ställningar, containrar (även enstaka) etc.
  • Tivoli, festivaler, konserter, marknader etc.
  • Uteserveringar.
  • Gatupratare och vissa andra typer av reklamskyltar.

Observera att utöver polistillstånd kan verksamheten eller åtgärden även kräva andra tillstånd såsom bygglov, trafikanordningsplan, registrering av livsmedelsverksamhet m.m. Sökande ska säkerställa att alla nödvändiga tillstånd erhålls.

Avgifter

Avgifter för att använda offentlig plats framgår av de av kommunfullmäktige beslutade avgifterna, se kommunens avgiftskatalog.

Polisen tar ut en separat avgift för allmän plats,ansök genom Polisens tillståndsansökan läs på Polisens webbplats Öppnas i nytt fönster.

 

Kontakta Serviceförvaltningen

om du osäker på om det krävs tillstånd, om det är offentlig plats eller har andra frågor

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan