Stäng

Förrättningar, avstyckning, servitut

För att ändra en fastighetsbeteckning, utbredning eller vilken typ av rättighet en fastighet har, kan du ansöka om lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet.

En lantmäteriförrättning är en åtgärd med syftet att skapa eller ändra en fastighets utbredning, så som förändring av din fastighet eller dess gränser.

Det kan exempelvis vara åtgärder som att , föra över mark från en fastighet till en annan, ändra, skapa eller ta bort en samfällighet eller stycka av mark.

åker, landsbygd, fält

En bildtext till bilden

Avstyckning

När en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny, egen fastighet kallas det avstyckning. För att göra en avstyckning ska en lantmäteriförrättning först genomföras.

Läs mer om avstyckning av mark på Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servitut

För att en fastighetsägare ska ha rätten att använda en annan fastighetsägares väg, brunn eller liknande behövs servitut. Det finns två olika typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut.

  • Avtalsservitut bildas genom ett avtal mellan fastigheternas ägare
  • officialservitut bildas genom beslut från en myndighet.

Ett servitut är knutet till fastigheten, och inte till personen, vilket innebär att servitutet gäller oavsett vem som äger fastigheten.

Läs mer om servitut på Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansöka om lantmäteriförrättning

Vid en ansökan om lantmäteriförrättning utreder Lantmäteriet om din önskade ändring är möjlig att genomföra, för att därefter samla information och utreda ärendet. Efter utredningen fattas ett beslut, och om beslutet inte överklagas inom fyra veckor så registreras förrättningen på Lantmäteriets registerkarta.

Ansök, följ eller ändra att ärende på Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: