Stäng

Medborgardialog

Medborgardialog är en form av kontakt mellan medborgare och kommunen som syftar till att diskutera påverkbara inriktningar och prioriteringar. Genom att skapa forum och tillfällen för möten och dialog får de förtroendevalda möjlighet att lyssna av, ta del av synpunkter och förslag till utveckling i en viss fråga.

Västra Storgatan i Rydsgård

Varför medborgardialog?

  • För att öka och ta tillvara medborgarnas delaktighet, intresse och engagemang för viktiga samhällsfrågor
  • För att förtroendevalda får ett ökat underlag för att fatta bra beslut

Aktuella medborgardialoger

Medborgardialog i Rydsgård 30 maj

Den 30 maj bjuder samhällsbyggnadsberedningen in till dialog om Rydsgårds pågående och framtida utveckling. Utöver ledamöter från beredningen deltar även tjänstemän från Serviceförvaltningen.

  • Översiktsplan och pågående detaljplaner.
  • Gång- och cykelväg Skurup-Rydsgård.
  • Stjernplan berättar om pågående byggnation intill Rydsgårds stationsområde.

Plats: Rydsgårdshus

Tid: 30 maj klockan 17.30-19.00 kaffe och fika serveras

Anmälan och deltagarantal skickas till serviceforvaltningen@skurup.se senast den 24 maj.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: