Stäng

Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle är inkluderanade och utformat så att fler blir inkluderade och delaktiga.

En person i rullstol som har svårt att passera under ett staket.

Det är inte individen som ska behöva anpassa sig till samhället, utan samhället som ska anpassas till individer. Målsättningen är att arbeta universellt med dessa frågor.

Ett tillgängligt samhälle

Det tillgängliga samhället handlar om att kunna ta del av både den den fysiska miljön och den digitala. Att kunna ta sig runt i samhället eller få information till sin mobil och dator.

Ett inkluderande perspektiv

Inkludering skapar delaktighet och ger fler möjlighet att aktivt medverka i samhället. Med universell utformning kan samhällen göras mer inkludernade. Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt att:

  • kunna välja självständigt
  • fatta egna beslut
  • påverka sin framtid och eget liv.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden.

Universell utformning

 

Universell utformning utgår från mångfalden hos befolkningen, och att göra rätt från början för att skapa tillgängliga samhällen. Universell utformning bidrar till ökad delaktighet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: