Stäng

Förpackningsavfall

Från 1 januari 2027 ska samtliga hushåll ha möjlighet att lämna sina förpackningar fastighetsnära.

Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar. Det gäller även insamlingen av förpackningar på de obemannade återvinningsstationerna, som förpacknings och tidningsinsamlingens (FTI) ansvarar för idag.

Bakgrund till utökad sortering

Sedan 1995 har producenterna av förpackningar haft ansvaret att samla in och återvinna förpackningarna. Producenterna har ordnat återvinningsstationer som hushållen ska ta sina förpackningar till.

Sommaren 2022 ändrade Regeringen i "förordningen om producentansvar för förpackningar" så att det nu är kommunerna som har ansvaret att samla in förpackningarna från hushåll och samlokaliserade verksamheter verksamheter som finns i fastigheter där det också finns privata hushåll.

Syftet med förändringen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall, mat-, förpackningar- och restavfallet genom att varje kommun kan införa individuella system som fungerar i respektive kommun, så att återvinningen av förpackningar blir enklare och det går att lämna ifrån sig allt avfall på samma plats. Ökad återvinning leder till att producenterna av förpackningar kan materialåtervinna mera vilket minskar behovet av nya råvaror.

Återvinningsstationerna blir kvar

Tänk på att det enbart är tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och papper som ska lämnas på återvinningsstationerna. Grovsopor, elektronik med mer ska lämnas på närmaste återvinningscentral.

När du lämnar dina förpackningar på en återvinningsstation så kommer det att fungera precis som idag. Den enda skillnaden är att det är kommunen som ansvarar för tömning, städning och allmän skötsel från den 1 januari 2024. Stationerna kommer att skyltas om med information om vart du kan vända dig om du har någon fundering. Omskyltning kommer ske under det första kvartalet under 2024.

Innan 1 januari 2024 ansvarar FTI för återvinningstationerna

FTI:s webbplats Länk till annan webbplats. kan du hitta vilka återvinningsstationer som finns i Skurups kommun och vid behov anmäla om det är skräpigt runt stationen eller om containrarna är fulla. Du kan även kontakta FTI:s kundtjänst för att göra en felanmälan, hitta närmaste station eller ställa frågor.

Allmänna frågor och svar

Vi upprättar auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus med start 1 januari 2024.

Kommunen tecknar avtal med entreprenörer som får samla in avfallet för vår räkning. Det är bara de företag som är anslutna till auktorisationssystemet som får samla in. Det är sedan upp till respektive fastighetsägare, bostadsrättsförening eller samfällighet att anlita något av de auktoriserade entreprenörerna för sin avfallshantering. En entreprenör som samlar in förpackningsavfall utan att vara auktoriserad bryter mot Miljöbalken, vilket är straffsanktionerat. Upphandling av auktoriserade entreprenörer pågår i denna stund och vi kommer att publicera de entreprenörer som är godkända av oss senare i höst.

Kommunen har beslutat om att införa en maxtaxa som är ett takpris. Det innebär att den avgift som den auktoriserade entreprenören tar ut av dig som fastighetsägare inte får överstiga detta takpris. De kan dock debitera fritt kring tjänster som t.ex. städning och tvätt av kärl.

Maxtaxan kommer att publiceras på vår webbplats senare i höst när den är antagen av kommunfullmäktige.

Frågor och svar till fastighetsägare av flerbostadshus (mer än två hushåll)

Som fastighetsägare, bostadsrättförening eller samfällighet ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss från 1 januari 2024. Om de inte är det behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör.

Fastighetsägare, bostadsrättförening eller samfällighet som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera och avsätta ytor för förpackningsinsamlingen samt även gärna för returpapper (dock ej lagkrav för returpapper).

Vanliga plastkärl på hjul kommer vara det vanligaste sättet att samla in förpackningar. Till exempel 660 liters kärl för papper- och plastförpackningar och 190-liters kärl för färgat och ofärgat glas samt metall. Det finns schabloner att använda för att få en fingervisning om hur stora mängder hushållen kan tänkas generera, under en viss period, och hur många behållare av olika storlekar som därmed kan behövas. Läs mer i Avfall Sveriges handbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frågor och svar till verksamheter

Det är bara samlokaliserade verksamheter med förpackningsavfall som har möjlighet att få kommunal hämtning av förpackningar. Samlokaliserade verksamheter kan till exempel vara företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i fastigheten. Samlokaliserade verksamheter måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren till kommunen.

Om du väljer att inte anmäla att du vill nyttja kommunens insamlingssystem för borttransport av förpackningsavfall måste du skaffa separata kärl/anordningar för avfallshanteringen. För att nyttja dem krävs att du får fastighetsinnehavarens tillåtelse att ställa upp/inrätta dem.

Gör här en anmälan via kommunens E-tjänst, sök på anmälan om förpackningsavfall för samlokaliserad verksamhet.

Verksamheter som inte delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll får liksom tidigare anlita valfri firma för sin förpackningsinsamling. Kommunen har inte skyldighet att hämta verksamhetens förpackningar.

Frågor och svar till villaägare (en- och tvåbostadshus)

Införandet av fastighetsnära insamling för enbostadshus ska vara klart 1 januari 2027.

Just nu håller vi på att se över vilken lösning som ska användas för att samla in förpackningar. Eftersom tidsramen är påverkad av vilken lösning vi väljer kan vi inte skriva någon tidsplan för när fastighetsnära insamling införs för villor i dagsläget.

Webbplatsen kommer att uppdateras när ny information finns.

Är ni avfallsentrepenör?

Entreprenörer som vill hämta förpackningsavfall, behöver söka auktorisation hos kommunen för att efter 2024 fortsättningsvis kunna hämta det.

Auktorisationssystemet kommer gälla från 2024-01-01 och tillsvidare. Alla entreprenörer som uppfyller ställda krav i auktorisationen äger rätt att teckna avtal med Skurups kommun om att ingå i auktorisationssystemet. Entreprenör som uppfyller ställda krav och tecknar avtal om auktorisation med Skurups kommun har rätt att samla in förpackningar från flerbostadshus, samfälligheter och samlokaliserade verksamheter.

Ansökans innehåll framgår av administrativa föreskrifter med tillhörande bilagor. Skurups kommun prövar ansökan inom 4 veckor från att ansökan inkommit och i turordning efter ankomstdatum. Leverantörer kan när som helst under auktorisationstiden ansöka om att ansluta till systemet.

Såhär ansöker ni om auktorisation

Avtalshandlingar ni få ut genom att mejla till kommunteknik@skurup.se, dit även ansökan ska skickas.

Märk mejl med ”Ansökan om auktorisation förpackningsavfall”. Frågor kan ställas via samma mejl.

Kontakta Kommunteknik om du har frågor om förpackningsavfall och returpapper
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan