Stäng

Förpackningsavfall

Från 1 januari 2027 ska samtliga hushåll ha möjlighet att lämna sina förpackningar fastighetsnära.

Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar. Det gäller även insamlingen av förpackningar på de obemannade återvinningsstationerna, som förpacknings och tidningsinsamlingens (FTI) ansvarar för idag.

Bakgrund till utökad sortering

Sedan 1995 har producenterna av förpackningar haft ansvaret att samla in och återvinna förpackningarna. Producenterna har ordnat återvinningsstationer som hushållen ska ta sina förpackningar till.

Sommaren 2022 ändrade Regeringen i "förordningen om producentansvar för förpackningar" så att det nu är kommunerna som har ansvaret att samla in förpackningarna från hushåll och samlokaliserade verksamheter verksamheter som finns i fastigheter där det också finns privata hushåll.

Syftet med förändringen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall, mat-, förpackningar- och restavfallet genom att varje kommun kan införa individuella system som fungerar i respektive kommun, så att återvinningen av förpackningar blir enklare och det går att lämna ifrån sig allt avfall på samma plats. Ökad återvinning leder till att producenterna av förpackningar kan materialåtervinna mera vilket minskar behovet av nya råvaror.

Kostnader och bidrag för fastighetsnära insamling

I januari fick kommunen insamlingsansvaret för förpackningsavfall. Det innebär lite nyheter gällande ekonomi för dig som är hyresvärd eller
bostadsrättsförening som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall (FNI). Mer information och blankett finns i rullmenyn nedan.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i Skurups kommun med insamling av förpackningsavfall, FNI, för sina boende och hyresgäster på fastigheten har rätt till ett bidrag. Bidraget ska uppmuntra till att underlätta sorteringen av
förpackningsavfall för de boende. Bidraget grundar sig på den modell som är fastslagen av Naturvårdsverket och som bekostas av förpackningsproducenterna. Bidraget kommer oftast inte att täcka hela kostnaden för insamlingen men är ett bidrag till er som har FNI. Kontakta kommunens avfallsorganisation för mer information om ersättningsnivåer.

Bidragsmodellen grundar sig på två delar:

 • Antal hushåll och eventuella samlokaliserade verksamheter som är anslutna till insamlingen. Samlokaliserad verksamhet är ett företag som hyr lokaler på en fastighet, som inte har eget avfallsabonnemang för förpackningar, utan använder samma avfallstjänst som de boende. Här
  räknas den som ett hushåll. Verksamheter med egna avfallsabonnemang räknas inte in här.
 • Hämtning minst en gång per kvartal av:
  o pappersförpackningar,
  o plastförpackningar,
  o glasförpackningar och
  o metallförpackningar

Ni behöver inte ha alla avfallsslag (fraktioner) för att få bidrag. Ni får bidrag för de fraktioner ni erbjuder boende och hyresgäster. Vi uppmuntrar, men ställer
inte krav på, att ni erbjuder förpackningsinsamling förrän 2027. Vi ger heller inte finansiellt stöd för ombyggnad eller inrättande av det.

Varje entreprenör sätter sin prislista, men den begränsas av en maxtaxa. Maxtaxan är 200 kronor exklusive moms per hämtningstillfälle och fraktion.
Denna summa får inte överskridas av de upphandlade aktörerna men de kan erbjuda tilläggstjänster som inte omfattas av maxtaxan.


Ansök om FNI-bidrag

För att kunna betala ut korrekt bidrag till er kunder som har FNI behöver vi information från er. Vi behöver veta om era fastigheter har verksamheter som delar avfallstjänst med de boende i huset – så kallade ”samlokaliserade verksamheter” så att ni kan få bidrag även för dem.

Mer om detta kan ni läsa via följande länk under ”frågor och svar till verksamheter” längre ner på sidan.

Vi behöver även få bekräftat av er som kund att den information vi får från våra avtalade samarbetspartners om att de hämtar förpackningar hos er stämmer. För att få korrekt bidrag behöver fastighetsägare, fylla i blanketten nedan.

Skicka in ansökan senast den 21 juni för att få bidrag för första kvartalets insamling av förpackningar.

Större fastighetsägare och samfälligheter som innefattarflera fastigheter behöver kontakta kommunens avfallsorganisation.

Tidplan för utbetalning av bidrag under 2024
Bidrag för förpackningsinsamlingen kommer från förpackningsproducenterna, men det är Skurups kommun som betalar ut det till er fastighetsägare. Rutinen
för när utbetalningen kommer ske är inte klar och kommer uppdateras på hemsidan.
Utbetalningen av bidraget baseras på kvartalsrapportering som kommunen gör till Naturvårdsverket och därför är det viktigt att ni kontakta kommunens avfallsorganisation om förutsättningarna för er ändras inför nästa
rapporteringsperiod som är under perioden 15 april – 21 juni. Exempel på ändringar kan vara att fler fastigheter ansluter till FNI, försäljning av en fastighet eller liknande

Blankett för ersättning för insamling av förpackningsmaterial

För kvartal 2 behöver vi få in ifylld blankett innan 21 juni.

Om ja, skriv typ av specialbostad

Tryck på er nuvarande insamlingsentreprenad för insamling av förpackningsavfall  * (obligatorisk)
Tryck på er nuvarande insamlingsentreprenad för insamling av förpackningsavfall


Knappa i de förpackningsmaterial som ni har idag
Knappa i de förpackningsmaterial som ni har idag


Kärlvolym liter pappersförpackningar:
Kärlvolym liter pappersförpackningar:

Knappa i de förpackningsmaterial som ni har idag
Knappa i de förpackningsmaterial som ni har idag


Kärlvolym liter plastförpackningar:
Kärlvolym liter plastförpackningar:

Knappa i de förpackningsmaterial som ni har idag
Knappa i de förpackningsmaterial som ni har idag


Kärlvolym liter metallförpackningar:
Kärlvolym liter metallförpackningar:

Knappa i de förpackningsmaterial som ni har idag
Knappa i de förpackningsmaterial som ni har idag


Kärlvolym liter färgat glas:
Kärlvolym liter färgat glas:

Knappa i de förpackningsmaterial som ni har idag
Knappa i de förpackningsmaterial som ni har idag


Kärlvolym liter ofärgat glas:
Kärlvolym liter ofärgat glas:

Allmänna frågor och svar

Vi upprättar auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus med start 1 januari 2024.

Kommunen tecknar avtal med entreprenörer som får samla in avfallet för vår räkning. Det är bara de företag som är anslutna till auktorisationssystemet som får samla in. Det är sedan upp till respektive fastighetsägare, bostadsrättsförening eller samfällighet att anlita något av de auktoriserade entreprenörerna för sin avfallshantering.

De avfallsentreprenörer som blivit auktoriserade att samla in förpackningar i Skurups kommun är:

PreZero Recycling AB

Telefon: 020- 120 00 00

E-post: malmo.se@prezero.com

Stena Recycling AB

Telefon: 040-38 88 00

E-post: stena.malmo@stenarecycling.se


Kommunen har beslutat om att införa en maxtaxa som är ett takpris. Det innebär att den avgift som den auktoriserade entreprenören tar ut av dig som fastighetsägare inte får överstiga detta takpris. De kan dock debitera fritt kring tjänster som t.ex. städning och tvätt av kärl.

Efter beslut i kommunfullmäktige 2023-12-18 KF §149 gäller:

 • Maxtaxa för hämtning av förpackningsavfall hos flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter är 200 kr per kärltömning.
 • Taxan gäller från och med den 1 januari 2024.

Frågor och svar till fastighetsägare av flerbostadshus (mer än två hushåll)

Som fastighetsägare, bostadsrättförening eller samfällighet ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss från 1 januari 2024. Om de inte är det behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör.

Fastighetsägare, bostadsrättförening eller samfällighet som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera och avsätta ytor för förpackningsinsamlingen samt även gärna för returpapper (dock ej lagkrav för returpapper).

Vanliga plastkärl på hjul kommer vara det vanligaste sättet att samla in förpackningar. Till exempel 660 liters kärl för papper- och plastförpackningar och 190-liters kärl för färgat och ofärgat glas samt metall. Det finns schabloner att använda för att få en fingervisning om hur stora mängder hushållen kan tänkas generera, under en viss period, och hur många behållare av olika storlekar som därmed kan behövas. Läs mer i Avfall Sveriges handbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frågor och svar till verksamheter

Det är bara samlokaliserade verksamheter med förpackningsavfall som har möjlighet att få kommunal hämtning av förpackningar. Samlokaliserade verksamheter kan till exempel vara företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i fastigheten. Samlokaliserade verksamheter måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren till kommunen.

Om du väljer att inte anmäla att du vill nyttja kommunens insamlingssystem för borttransport av förpackningsavfall måste du skaffa separata kärl/anordningar för avfallshanteringen. För att nyttja dem krävs att du får fastighetsinnehavarens tillåtelse att ställa upp/inrätta dem.

Gör här en anmälan via kommunens E-tjänst, sök på anmälan om förpackningsavfall för samlokaliserad verksamhet.

Verksamheter som inte delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll får liksom tidigare anlita valfri firma för sin förpackningsinsamling. Kommunen har inte skyldighet att hämta verksamhetens förpackningar.

Frågor och svar till villaägare (en- och tvåbostadshus)

Införandet av fastighetsnära insamling för enbostadshus ska vara klart 1 januari 2027.

Just nu håller vi på att se över vilken lösning som ska användas för att samla in förpackningar. Eftersom tidsramen är påverkad av vilken lösning vi väljer kan vi inte skriva någon tidsplan för när fastighetsnära insamling införs för villor i dagsläget.

Webbplatsen kommer att uppdateras när ny information finns.

Är ni avfallsentrepenör?

Entreprenörer som vill hämta förpackningsavfall, behöver söka auktorisation hos kommunen för att efter 2024 fortsättningsvis kunna hämta det.

Auktorisationssystemet kommer gälla från 2024-01-01 och tillsvidare. Alla entreprenörer som uppfyller ställda krav i auktorisationen äger rätt att teckna avtal med Skurups kommun om att ingå i auktorisationssystemet. Entreprenör som uppfyller ställda krav och tecknar avtal om auktorisation med Skurups kommun har rätt att samla in förpackningar från flerbostadshus, samfälligheter och samlokaliserade verksamheter.

Ansökans innehåll framgår av administrativa föreskrifter med tillhörande bilagor. Skurups kommun prövar ansökan inom 4 veckor från att ansökan inkommit och i turordning efter ankomstdatum. Leverantörer kan när som helst under auktorisationstiden ansöka om att ansluta till systemet.

Såhär ansöker ni om auktorisation

Avtalshandlingar ni få ut genom att mejla till kommunteknik@skurup.se, dit även ansökan ska skickas.

Märk mejl med ”Ansökan om auktorisation förpackningsavfall”. Frågor kan ställas via samma mejl.

Kontakta Kommunteknik

om du har frågor om förpackningsavfall och returpapper
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan