Stäng

Internationellt arbete

Skurups kommun är delaktig i olika internationella samarbetsprojekt.

Ett barn håller i en liten jordglob, ljus bakgrund.

Leaderprojektet

Det finns ingen förutbestämd form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att lättare göra en första bedömning kan ni innan Leaderkontoret kontaktas fundera och besvara följande frågor:

  • Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé. Är den nytänkande?
  • Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att kunna genomföra projektet? Offentlig medfinansiering?
  • Varför vill ni genomföra projektidén? Syfte och mål?
  • Hur har ni tänkt gå tillväga? Vad planerar ni för aktiviteter i projektet?
  • Vilka vinner på att projektet genomförs?
  • Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?
  • Är projektet hållbart? Finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?
  • Stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi?

Mer information och ansökan finns på projektets hemsida.

Grön flagg

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans både pedagoger och barn, omsätter vi kunskap till direkt handling och skapar förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad.

Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Medlemsskolorna granskas och certifieras efter Grön Flaggs riktlinjer.

  • Alla våra kommunala förskolor är certifierade.

Olika projekt under året

 

Vi har fler projekt på gång under året, dessa skriver vi om var för sig när de pågår, till exempel Smart little village Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med flera.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: