Stäng

Sortera, återbruka och återvinn

Det bästa avfallet är det som inte uppstår.

Men skulle du ha något över är det bra att sortera, återbruka eller återvinna det.

burk på strand

En bildtext till bilden

Farligt avfall

Farligt avfall är extra bra att sortera ut eftersom det är farligt för oss människor, men även för djur och natur. Det kan till exempel vara frätande, cancerframkallande och brandfarligt. Exempel på farligt avfall är: bildäck, mediciner, nagellack, rengöringsmedel, sprayflaskor, småbatterier. Läs "Farligt avfall" för mer information.

Förpackningar och tidningar

Genom att du sorterar och återvinner tidningar och förpackningar gjorda av papper, plast, metall och glas kan vi spara både energi och naturresurser. Läs "Återvinningstationer" för mer information.

Kläder och textiler

Det är inte bara förpackningar som kan återvinnas utan även kläder och övriga textiler kan återvinnas. Dessutom kan du även lämna det till olika organisationer så att kläder kan återanvändas. Trasiga kläder och textiler lämnas på återvinningscentralen.

Matavfall, restavfall och trädgårdsavfall

Genom att vi hjälps åt att samla in matavfall kan vi återvinna till biogas och biogödsel. Läs "Matavfall, restavfall och trädgårdsavfall" för mer information.

Vill du veta mer?

 


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: