Stäng

Kart och mätningstjänster

Vår kart, mät och GIS-avdelning samlar in och underhåller kommunens geografiska data.

Geografiska data används bland annat till detalj- och översiktsplanering samt nybyggnadskartor. Vi ajourhåller också information om byggnader, adresser och lägenhetsnummer.

Hur gör jag vid beställning av kart -och mätningstjänster?

Vid beställning av kart - och mätningstjänster, vänligen uppge följande uppgifter:

Färdigproducerad karta levereras via e-post i DWG och PDF. Märk väl att kartan är ritad i A3-format. Den ska därför skrivas ut i A3-format för att inte förändra kartskalan. Vid behov kan kartan skickas med posten i pappersform, nämn då detta vid beställningen.

Vid nybyggnation behövs oftast en detaljerad nybyggnadskarta vid bygglovsansökan. Det gäller både inom och utanför detaljplanerat område. För tillbyggnad eller byggnation av komplementbyggnader kan en förenklad nybyggnadskarta eller ett kartutdrag från primärkartan räcka. Myndighetsenheten-bygg informerar om vilken karta som behöver beställas i samband med din bygglovsansökan. Priser på kartor beräknas utifrån aktuellt prisbasbelopp. Aktuella priser finns nedan under Karttyper och priser.

Om du som fastighetsägare vet att en lantmäteriförrättning pågår som kan påverka gränserna för din fastighet så är det viktigt att du meddelar oss detta i samband med beställning av kartor.

Här finns mer information om kartor för bygglov. Pdf, 349.1 kB.

Nybyggnadskartor innehåller viss information om VA-ledningar och serviser. För mer detaljerad information om VA-situationen på fastigheten, vänligen kontakta Skurups VA-kundtjänst 0411-53 64 30 eller mejl vakundtjanst@skurup.se .

Kartprodukter och priser

En nybyggnadskarta kostar från 8 595 kr.

En förenklad nybyggnadskarta kostar 2 865 kr.

En enkel karta (kartutdrag) kostar 860 kr.

Prisbasbeloppet (PBB) som för år 2024 är fastställt till 57 300 kr, benämns milliprisbasbelopp (mPBB) i dokumentet för uträkning av taxan och motsvarar då 57,3. Här finns mer information om priser på kartor. Pdf, 1.5 MB.

Observera att i vissa fall är inte fastighetsgränserna utredda, då kan en fastighetsbestämning krävas. Fastighetsägaren bör då ta kontakt med Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som debiterar kostnaderna för förrättningen.

Vid beställning av lägeskontroll, vänligen uppge följande uppgifter:

 • Fastighetsbeteckning
 • Fakturauppgifter: Namn, personnummer, och adress dit fakturan ska skickas.
 • Mejla uppgifterna till kart-och-gis@skurup.se.

Skurups kommun utför dessvärre inte utstakning eller utsättning som det också heter. Om du behöver ha hjälp med det behöver du anlita någon annan sakkunnig med mätningsteknisk färdighet för detta.

Skurups kommun har inget eget lantmäteri. Vid förrättningsrelaterade frågor om exempelvis fastighetsreglering, avstyckning eller rättigheter kontakta istället Lantmäteriet i Malmö. Länk till annan webbplats.

På lantmäteriets webbplats hittar du också tjänsten "Min fastighet", där du som fastighetsägare kan se information om din fastighet. Bland annat kan du då se tomtkartan för att ta reda på var din fastighetsgräns går.

För att få information om fastighetsägare på en fastighet hänvisar vi till Lantmäteriets tjänst "Vem äger fastigheten".

Vi hjälper dig med

 • Kartbeställningar
 • Mätning
 • Adressfrågor
  Observera: Kommunen ansvarar inte för att kart och adressuppgifter på webbsidor såsom Eniro och Google Maps är uppdaterade. Detta ansvarar leverantörerna och användarna själva för.
 • Lägenhetsregistret
 • Kommunens webbkartor
 • Övriga frågor om geografiska data

 

Kontakta kart, mät och GIS - avdelningen

vid beställningar och frågor
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: