Stäng

Klagomål på god man eller förvaltare

Har du synpunkter i frågor som berör en god man eller förvaltare?

Kontakta överförmyndaren

Överförmyndarsektionen i Trelleborgs kommun är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser. Överförmyndarsektionen hanterar också genom avtal samtliga överförmyndarärenden inom Skurups kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: