Stäng

Lotteritillstånd

Driver ni en ideell förening som vill anordna lotterier?

Skurups kommun beviljar ideella föreningar tillstånd att bedriva lotterier i enlighet med de lagar och förordningar som finns.

Det är alltså endast ideella föreningar som kan beviljas detta tillstånd. Avgiften är 335 kr och lotterierna gäller i fem år.

Ska din förening sälja lotter behöver ni veta vilka bestämmelser som finns

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen (2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för.

Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett evenemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett evenemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Vilka krav ställs på registreringslotteriet?

När en förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp (964 034 kr för 2023) under en femårsperiod. Registreringen gäller i maximalt fem år. Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

Obs! Om ni avser att börja sälja lotter eller ha möjligheten att skriva på lottlistor innan själva tillställningen äger rum krävs en registrering enligt 6 kap. 9 §.

Ansökan om tillstånd och registrering för lotterier inom Skurups kommun görs via kommunens e-tjänst portal. När man får sitt tillstånd måste man betala en tillståndsavgift.

 

Viktigt att veta

 

När behöver lotteriet inte registreras?

 

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

  • Lottpris får högst vara 1/6000 prisbasbelopp (2023, 12 kronor).
    Vinster får bara vara varor.
  • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2023, 8050 kronor).
  • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, exempel på sådana tillställningar/sammankomster är föreningsaktivitet och teaterföreställning, eller i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: