Stäng

Naturområden, naturreservat

I Skurups kommun finns härliga naturupplevelser och friluftsliv alltid nära.

Här hittar du allt från myllrande våtmarker och fågelsjöar till artrika fälader och lummiga bokskogar.

gräsfält, stort träd, solsken

En bildtext till bilden

Skyddad natur

Markägarnas frivilliga arbete och intresse för att bevara och utveckla natur- och kulturlandskapet är en viktig del i arbetet med att värna om höga naturvärden. För att nå lokala, regionala, nationella och internationella miljömål krävs ytterligare åtgärder. Det finns flera olika former för att skydda vår natur där syftet är att bevara den biologiska mångfalden och då oftast i kombination med att främja friluftslivet.

Naturreservat

I Skurups kommun har Länsstyrelsen Skåne beslutat om sex naturreservat. Läs mer i länkarna nedan om vad som gäller i varje reservat.

Svaneholm - Norrskog Länk till annan webbplats.

Svaneholm - Vassen Länk till annan webbplats.

Svaneholm - Hästhagen Länk till annan webbplats.

Mossbystrand Länk till annan webbplats.

Stenberget Länk till annan webbplats.

Zimmermans backe Länk till annan webbplats.

Strandskydd, biotopskydd och naturminnesmärkning

Andra skyddsformer är biotopskydd, strandskydd, naturminnesmärkning och klassning av områden som riksintressen för natur- och friluftsliv. När det gäller enskilda arter finns det dessutom åtgärdsprogram för rödlistade arter. Fridlysning är också ett sätt att bevara skyddsvärda arter.

Vill du veta mer?

 

Läs mer om naturvård och skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats >>. Länk till annan webbplats.

Kontakta miljöstrategiska enheten

vid frågor om kommunens miljöarbete
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: